Beyin Tümörü Nedir?

Beyin Tümörü Nedir | Nedenleri nelerdir? soruları son yıllarda çok sık merak edilen ve araştırılan soruların başında geliyor. Kanser kadar olmasa da beyin tümörü hastalığı da çok karşılaşılan bir hastalık haline gelmiştir. Yeni doğmuş bebekler de dâhil her yaş gruplarında görülebilen bir hastalıktır. Özellikle orta yaşı geçmiş kişilerin kansere yakalanması sonucu hastalığın vücuda yayılması ile de beyin tümörleri ortaya çıkabilmektedir.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörlerini en yalın haliyle, beyindeki hücrelerin anormalleşip büyüyerek iyi ya da kötü huylu kitlelere dönüşün yapılar şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tümörlere beyin kitlesi de denmektedir. Büyüyen kitleler kafatasında iç basıncı artırarak beyin hücrelerine baskı yapmaya başlar ve bu durum da kişilerde bazı olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olur. Beyin baskı altında olduğundan normal işlevlerini yerini getirememeye başlar.

Beyinde Kitle Belirtileri

En yaygın görülen belirtileri; baş ağrısı, bulantı, şiddetli kusma, bayılma, çift görme veya bulanık görme, denge bozuklukları, kollar ve bacaklarda karıncalanma hissi veya hissizleşme, konuşmada bozukluklar, unutkanlıktır. Bu belirtiler hastalığı teşhis etmede önemli bir rol oynar.

Beyin Tümörünün Belirtileri

Beyindeki kitle ya da kitleler beyin üzerine baskı uyguladığı için şiddetli baş ağrıları beyninde kitle bulunan hastalarda en belirgin özelliklerden biridir. Ancak her insanda aynı belirti görülmemekle birlikte, son aylarda başlayıp giderek şiddetlenen baş ağrıları şikâyetiyle doktorlara başvuran hastaların %60’ında görüldüğü bilinmektedir. Kusma ya da bulantı şikâyetleri de baş ağrıları ile birlikte görülmektedir. Ancak kusma ya da bulantı durumunun son haftalarda ortaya çıkması hastalığı teşhis etmek için ince bir çizgidir. Çünkü aynı belirtiler birkaç ay süren uzun bir süreçte gerçekleşmişse migrenle karıştırılma olasılığı vardır.

Konuşmada zorluk çekme, konuşurken kelimeleri yanlış ifade etme ya da anlamada zorluk çekme gibi problemler de beyincik tümörlerinin teşhisinde ilk belirti olabilmektedir.

İşitme ya duyma yetisinde kayıplar da hastalık belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Kol ya da bacaklarda his kaybı da bu hastalıkta kendini gösterebilen belirtiler arasında yerini almaktadır. Vücudun sağ veya sol tarafında kısmi uyuşmalar, ellerdeki güç kaybından dolayı elle yapılan işlerde beceriksizlik durumu ortaya çıkmaktadır. Dengesizlik problemi de belirtilerin arasında yer alabildiğinden bazen hastaların yürüyüşlerinde sarhoş yürüyüşü gibi dengede duramadan sağ sola savrularak yürümede görülebilmektedir. Düz bir çizgide hasta yürütülmek istendiğinde çizgi boyunca yürümeyi gerçekleştiremez ve çizgiden sağa ya da sola doğru kayarak yürümeye devam eder.

Bilinç kaybı olan bazı hastalarda da bilinç kaybı yaşamadan kendini gösteren sara nöbetleri 20 yaşına kadar bir epilepsi çeşidi olarak değerlendirilse de 20 yaşından sonra beyin tümörüne bağlı nöbetlerin olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Nöbetlerde bilindiği gibi şiddetli kasılmalar ortaya çıkmaktadır.

Beyin Tümörü Belirtileri Göz

Beyin tümörü belirtilerini sıralarken göz için ayrı bir başlık açmak gerekir. Çünkü hastalığın teşhisinde gözlerde yaşanan problemler fazlasıyla önem teşkil eder. Beyinde oluşan baskıdan dolayı çift görme ya da bulanık görme durumları ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar bazen baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkabiliyorken bazen de baş ağrısı olmadan kendini gösterebilmektedir. Bulanık görme ya da çift görme probleminin beyin tümörü hastalığının ilk belirtisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bazı hastalar gözlerinin bozulduğunu düşünüp doktora gitmeyi ertelese de bu durum ertelenmemesi gereken bir durumdur.

Kitlelerin daha da fazla büyümeden tespit edilip hastalığın tedavisine başlanması için erken teşhis önemlidir. Zaman içinde giderek büyük boyuta ulaşmış kitlelerin tedavi süreci hem daha zor hem de daha tehlikelidir. O nedenle gözlerde sık yaşanan çift görme problemi ya da bulanıklaşma ve görüntüleri net görememe hatta daha ileri boyutu görme yetisinde azalma problemleri yaşıyorsanız ertelemeden doktora başvurmanızda yarar var.

Beyin Tümörü Neden Olur?

Genelde beyin tümörü nedenleri çok fazla bilinmemektedir. Ancak bazı tümörlerin genetik olduğu bilgisi bilimsel olarak açıklanmaktadır. Bazen beyin kendi hücrelerinden kitleleri geliştirirken bazen de vücudun diğer bölgelerinden tümörün beyine sıçraması sonucu da oluşabilmektedir.

Beyin tümörlerinin bazıları için genetik veya çevre kirliliği kaynaklı olduğunu söylemekle beraber bu hastalığa sebep olabilecek çeşitli risk faktörleri de mevcuttur.

Irk; beyaz ırka sahip kişilerde beyin tümörü hastalığı görülme olasılığı daha fazladır.

Cinsiyet; erkeklerde kadınlara nazaran beyin tümörü oluşumu daha fazladır.

Yaş; 70 yaşın üzerinde olan kişilerde hastalığın görülmesi çok daha fazladır. 10 yaşın altındaki çocuklarda da yerleştikleri bölgeye göre isimlendirilen, beyincikte yer alan beyincik tümörü görülme olasılığı fazladır.

Cep telefonu ya da bilgisayarlardan kaynaklı olabilmekle beraber herhangi bir sebepler çok fazla radyasyona maruz kalmak da beyin tümörlerine sebep olabilir.

Kafa travmaları, bazı virüsler ya da hormonlar da bu hastalığa sebep olabilecek risk faktörleridir.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörleri iki çeşittir. İlki primer (birincil) beyin tümörü olarak adlandırılan türdür. Bu da kendi içinde iki gruba ayrılır.

  •  İyi huylu beyin tümörleri
  •  Kötü huylu beyin tümörleri
  •  İkinci türde sekonder (ikincil) olarak adlandırılan beyin tümörleridir.

İyi Huylu Beyin Tümörü Belirtileri

İyi huylu beyin tümörleri beyin zarlarından ya da beyin içindeki sinirlerden kaynaklı olabilmekle

beraber doğuştan gelebilen kalıntılar şeklinde görülebilir. Beyin dokusunda ayrılma işlemi kolaydır. Üreme hızı oldukça yavaş gerçekleşir. Ameliyatı diğer tümörlere nazaran daha kolay olduğundan iyi huylu tümörün tamamını ameliyatla çıkarmanın mümkün olduğu söylenebilir. Çok nadir tümör temizlense de kendini tekrarlayabilir. Belirtileri yine diğer tümörlerdeki gibi aynı olmakla birlikte beyindeki baskıdan dolayı vücutta çeşitli bozukluklar ortaya çıkararak kendini gösterir. Çevredeki dokularla olan sınırları belirgin olmasından dolayı ameliyatlar çok yüksek olasılıkla başarılı geçmektedir.

Kötü huylu tümörlerde maalesef ki aynı durum söz konusu değildir. Çünkü kötü huylu tümörler kanser hücreler ile oluşmaktadır ve üreme hızı oldukça hızlıdır. Sağlıklı hücreler içerisine de yayıldığından ameliyatla tamamen temizlemek oldukça zordur. Beyin fonksiyonlarının çalıştığı bölgelerde üremeye devam ettiğinden beyin dokusuna zarar verme olasılığı oldukça fazladır. Alınan her doku için de fonksiyon kaybına neden olabileceğini söylemek mümkündür.

Beyin Tümörü İsimleri

Beyin tümörü isimleri çeşitlerine göre sıralanacak olursa, Primer (birincil) beyin tümörlerinden beyin kaynaklı olanlar;

Gliom ( astrositom, ependimom, oligodendrogliom, karışık gliom)

Nan-glial beyin tümörleri (kraniofaringiom, germ hücreli tümör, hipofiz adenomlar, meninjiyom, schwannoma)

Sekonder (ikincil) beyin tümörleri vücuttaki diğer bölgelerden beyine yayılmış kanserli hücrelerdir. Metastik tümörler olarak da bilinir. Akciğer, göğüs, bağırsak kanserleri ve birçok kanser türü kendi bölgelerinde oluşmuş kanserli hücreler beyine sıçrayabilmektedir. Beyine sıçrama olasılığı %25 civarındadır.

Beyin Tümörü Evreleri

Beyin tümörü evreleri 4 evreden oluşur. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre tümörlerden en kolay vücuttan çıkarılabileni birinci evredir. En tehlikeli olan dördüncü evre tümördür ve tümörün beyini ele geçirdiği söylenebilir.

Beyin Tümörü Testi

Doktorlar tarafından şikâyetler dinlendikten sonra beyin tümöründen şüpheleniliyorsa bazı yöntemler kullanılarak hastalığa teşhis koyulmaya çalışılır. Anjiogram, beyin tomografisi, MR, pozitron görüntüleme gibi tekniklerle beyin zarı görüntülenir ve büyüme hızları saptanır. Bunun yanında biyopsi yapılabilir. Beyin omurilik sıvısı incelemesi de teşhis için alınıp test edilebilir. Bazı idrar ve kan testleri de doktorlar tarafından yapılabilmektedir.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörlerinin korunma yolları ve tedavisi ile ilgili merak edilen bilgiler çoktur. Ancak korunmak için sadece radyasyon ve çeşitli kimyasallardan korunmak mümkündür. Genetik olanlar için yapılacak bir şey yoktur. Tedavisi için de daha çok başvurulan yöntem ameliyattır. Tümörün tamamen temizlenebilmesi için ameliyat tek çözümdür. Radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlere de başvurulabilir.

Genel anestezi yapılarak hasta ameliyata alınır. Hastanın kafatası açılarak tümör temizlenmeye çalışılır. İyi huylu tümörlerde başarı oranı oldukça fazladır. Tecrübeli bir ekibin ameliyatı gerçekleştirmesi gerekir. Çok riskli bir ameliyat olduğu için beyin dokusuna zarar verme olasılığı vardır. Ameliyattan sonra baş ağrısı şikayetleri fazladır. Ameliyattan sonra enfeksiyon riski çoktur.

Beyin Tümörü Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Glial tümörleri bulunan hastalar 8 ay ile 2 sene arasında yaşayabilmektedir. Ancak kişilerin ilaç tedavileriyle hangi tümöre nasıl cevap verebileceği belli olmamaktadır. Verilen süreler daha da uzatılabilmektedir.

İlgili Makaleler