Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız? Tüm Detaylar Burada *

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız? | Psikopatlık, sosyal olmayan kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Bu bozukluğun özellikleri arasında başkalarının duygularına kayıtsızlık, vicdan ve utanç eksikliği, insanları manipüle etme davranışı, durdurulamaz benmerkezcilik ve hedeflere ulaşmanın bir yolu olarak yalan sayılabilir.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız?

İnsanlara zarar veren tehlikeli insanlardan biraz hantal insanlara kadar çeşitli psikopat türleri vardır. İster sevgiliniz, ister şirketinizde bir meslektaşınız olsun, psikopatlarla uğraştığınızı anlamak önemlidir. Psikopatı tanımlamak için kişinin hikayesine ve eylemlerine dikkat edin.

Psikopatların Belirtilerini Anlamaya Çalışın

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Utanma yoksunluğuna bak. Çoğu psikopat, çirkin fiiller yaptıktan sonra pişmanlık duygusu hissetmez. Bu tür fiiller, fiziksel istismar veya başkalarını insanların içinde aşağılama gibi şeyler olabilir. Eğer bu kişi gerçek bir psikopatsa, başkalarını incitmek, yalan söylemek, insanları çıkarı doğrultusunda kullanmak veya genel olarak kabul edilemez bir şekilde hareket etmek bu kişide bir pişmanlığa neden olmaz.

 • Bir psikopat yanlış bir şey yaptığında suçu üzerine almayacak ve başkalarını suçlayacaktır.
 • Psikopatlar kim olursa olsun hedeflerine ulaşmak için insanları incitirler. Bu nedenle çoğu psikopat oldukça başarılı insanlardır. Lakin, çoğu kişi psikopatların sırf zevk için insan avladığını düşünse de, bu çoğu zaman doğru değildir. Sadece bunu istedikleri gibi yaparlar ve bunun başkasını nasıl etkileyeceğini umursamazlar.
 • Psikopatlar hayvanlara karşı da gaddar olabilir ve bu konuda da pişmanlık göstermeyebilirler.

Kişinin sürekli yalan söyleyip söylemediğine bakın.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Psikopatlar seri yalanlar söyleyerek hayatlarına devam etme konusunda son derece rahattırlar. Aslında, gerçek psikopatlar doğruyu söylerken kendilerini rahatsız hissederler. Eğer olur da yalan söylerken yakalanırlarsa, yalan söylemeye devam ederek yalanı örtmek için laf çevireceklerdir. Eğer, çok büyük bir yalan söylerken gerçekten yakalanmanın eşiğine gelirlerse, o zaman size karşı sadakatlerini göstermek için her şeyi itiraf edebilirler.

 • Örneğin; yardım alacaklarına söz verip sonra bunun peşinden hiç gitmeyebilirler veya kısa süreliğine değişiklikler yapıp eski hallerine geri dönebilirler.
 • Psikopatlar geçmişleri hakkında yalan söylemeyi de severler. Hikayelerindeki tutarsızlıkları arayın. Ayrıca, geçmişlerini bilen birisi onların anlattığı olayları yalanlarsa veya psikopatın gizlediği önemli bilgileri farkında olmadan açığa vurursa diye dikkatli olun.
 • Bazı psikopatlar yalanlarına inanmanız için her yolu deneyecektir. Örneğin; bir psikopat işsiz olmasına rağmen her gün “işe gidiyormuş” gibi yapabilir.
 • Çoğu psikopat, yalanlarının doğru olduğuna inanacak kadar yanılgı içine düşebilirler. Örneğin; Charles Manson bir keresinde: “Kimseyi öldürmedim! Birini öldürmem gerekmiyor!” dedi. (Bunu kendisinin değil, takipçilerinin birisini öldürmesi münasebetiyle söyledi.)

Şartlara rağmen garip bir şekilde sakin kalıp kalamadıklarına bakın.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Bir psikopat (başkalarına göre) son derece duygusal bir olay yaşayıp da hiçbir şey hissetmeyebilir. Psikopatların olaylara karşı tepkisi, normal insanların tepkisine benzemez, nadiren tehlikeli veya korkutucu durumlara tepki verirler. Eğer numara yapmayı unuturlarsa, iyi veya kötü bir habere soğuk ve boş bir bakışla tepki verebilirler.

 • Telaşlanmış veya panik halde olmanıza rağmen yanınızda bulunan kişi tedirgin görünmüyorsa, o zaman bu kişi olayı sizin kadar ciddiye almıyor olabilir. Bu empati eksikliği belirtisi olabilir. Bu, duygusal empatiden yoksun olan psikopatları da kapsar.
 • Bu kişinin endişeli veya gergin görünüp görünmediğini kontrol edin, özellikle de bu tür davranışlara neden olan durumlarda. Bazı insanlar diğerlerine göre daha durgun olsa da, çoğu kişi nihayetinde bir çeşit endişe belirtisi gösterir.
 • Ayrıca, nedensiz göründüğü bir durumda, güçlü bir duyguyla karşılık verip vermediklerini değerlendirin. Bu, uydurma (sahte) bir duygu veya bir savunma mekanizması olabilir.
 • Yapılan araştırmalar, psikopatlara başkalarını rahatsız eden görseller gösterildiğinde veya küçük elektrik şokları verileceği beklentisinde iken endişe belirtisi göstermediklerini, psikopat olmayanların ise bu durumlarda endişe ve korku belirtisi gösterdiklerini gösteriyor.

En azından ilk başta son derece cana yakın ve cömert olup olmadıklarını değerlendirin.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Psikopatlar insanları cezbetmede ve büyük, cömert jestler yapmakta harikadırlar, çünkü istediklerini nasıl elde edeceklerini bilirler. Cana yakındırlar, insanlara kendilerini nasıl özel hissettireceklerini, insanlara kendileri hakkında nasıl doğru soruları soracaklarını bilirler. Genel olarak eğlenceli, sempatik ve ilginç kişiliğe sahiptirler. Gerçekten cana yakın insanlar, küçük çocuklardan yaşlı bayanlara kadar neredeyse herkesi cezbedebilme yeteneğine sahiptir. Eğer kişi ilk bakışta son derece cana yakın ve cömertse daha sonraki davranışları sizi korkutur ya da afallatırsa, o zaman bir psikopatla karşılaşmış olabilirsiniz.

 • Kişi, yabancılara yardım etmek için zahmetlere katlanabilir veya pek tanımadığı insanlara son derece cömert davranabilir. Ancak bu kişiler, aileleri ve yakın arkadaşlarına karşı tam tersi bir tavır içinde olabilirler.
 • Psikopatları, her zaman gizli bir gündemi olan üçkağıtçılar olarak düşünebilirsiniz. İstediklerini elde etmek için insanları nasıl cezbedeceklerini bilmeleri gerekir. Bu da, hedeflerine doğru ilerlemek için, önce kalabalığa karışmak amacıyla nasıl gülümseyeceklerini, insanları nasıl karşılayacaklarını ve insanların kendilerini rahat hissetmelerini nasıl sağlayacaklarını bilmeleri gerektiği anlamına gelir.
 • Birçok psikopat son derece cana yakın olabilse de, güçlü antisosyal eğilimlere sahiptir. Önce son derece cana yakın olup sonrasında soğuk ve uzak olabilirler. Ayrıca, ilişkilerinde de samimi değildirler. Bu tip insanlar davranışlarında, antisosyal olmaktan, cana yakın olmaya kadar çok kutuplu iseler, bu onların ruhsal olarak bir çözünme içerisinde olduklarının bir göstergesi olmakla birlikte bir tehlike işareti de olabilir. Bu aynı zamanda, daha sonrasında diğerlerini bununla kontrol etmek için reddedilme ve incinme malzemesi edinme girişimi de olabilir. Buna daima şefkat veya başkalarının hayatını düşünme yoksunluğu eşlik eder. Eğer sahici hissettirmiyorsa, bu kişi psikopatik eğilimleri olan bir kişi olabilir.

Kişinin çıkarcı olup olmadığına dikkat edin.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Psikopatlar insani zaaflarını bilir ve bunları azami ölçüde istismar eder. Kafalarına koyduklarında, kişileri neredeyse her konuda kendi çıkarları için kullanabilirler. Psikopatlar zayıf insanları gözlerine kestirirler ve çoğu zaman kendileriyle eşit güce sahip olan insanlardan uzak dururlar; üzgün, güvensiz veya hayatın anlamını arayan kişileri ararlar çünkü bu kişilerin kolay lokma olduklarını bilirler. Yani, ihtiyaçları karşılanmamış bir kişi, bu karşılanmamış ihtiyaçları aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde kullanılabilir. Kişinin istediği şeyleri başkalarına yaptırma konusunda iyi olup olmadığını kontrol edin.

 • Psikopatlar, bir kişi üzerinde kişiye fark ettirmeden yavaş yavaş hakimiyet ve kontrol kazanır. Her durumda kontrolü elinde bulundurmayı severler ve diğer güçlü insanların etrafında olmaktan rahatsızlık duyarlar. Çoğu zaman yardımcı olma kisvesi altında her şeyi yapmayı teklif ederler, ama aslında her şeyi kontrolünde tutmak isterler. Her zaman, açığa çıkacakları endişesini taşırlar.
 • Güçlü insanlar etrafta olduğunda, yakalanmaktan korkarlar. Mesafelerini korurlar ve fark edilip edilmediklerini kontrol etmek için belirli bir mesafeden ‘kuvvetli’ kişiyle küçük temaslar kurarlar. Bununla birlikte, psikopatlar görünmez kalarak veya ifşa olmadan aldatabilecekleri en güçlü insanlara hükmetmekten hoşlanırlar. İfşa olduklarını hissettiklerinde, kozlarını oynayacaklardır ya da daima mantıksız bir bahaneyle sıvışacaklardır.
 • Egemenliklerinin büyük bir kısmını, psikolojik savaş yoluyla, diğer kişinin kendilerine bağımlı olmasını sağlayarak edinirler. Bir zehir gibi, oyun planları zamanla insanları zayıflatmaktır. Görülmez ve güvende kalıp kalamayacaklarını hesaplarlar.
 • Kişinin insanları aldatma konusunda rahat olmasına ve istediğini elde etmek için göz göre göre yalan söylemesine bakın. Aynı şekilde empati duyguları yoktur veya yok denecek kadar azdır. Dürüstlük konusunda da eksiklerdir. Ancak, dışarıdan bakan birisi bu kişinin mükemmel bir ahlaki karaktere sahip olduğunu düşünebilir.

Kışkırtıcı şiddet davranışlarını inceleyin ve karar verin.

Bazı psikopatlar, savunmasız insanlara (çocuklar gibi) ve hayvanlara işkence ederler. Bu şiddet daima kışkırtıcıdır ve nefsi müdafaa değildir. Hiç yoktan dram yaratacaklardır veya başkalarının söylediklerini çarpıtacaklardır. Çoğu kez küçük kusurlara karşı aşırı tepki gösterirler. Eğer bu konuda tepki görürler veya zıt düşerlerse, fark edilmedikleri sürece hedef şaşırtacaklar ve insanların onları koruyacaklarına güveneceklerdir. Hedef şaşırtma çabaları, hem bir kamuflaj, hem de konuyu saptırma girişimidir.

 • Eğer bir kişinin görünürde sakinken, anında patlayıp hiddetlendiğini, sonra tekrar sakinleştiğini fark ettiyseniz, o zaman bu kişi psikopatik eğilimler gösteriyor olabilir.

Kişinin büyük bir egosunun olup olmadığına bakın.

Psikopatların çoğu zaman ihtişamlı hayalleri vardır ve dünyanın en büyük insanları olduklarını düşünürler. Onlar eleştiriye karşı tamamen tepkisizdirler ve aşırı şişkin bir benlik duygusuna sahiplerdir. Ayrıca, onların iyiliğini düşünmeden başkalarının onlar için inanılmaz şeyler yapmalarını hak ettiklerini düşünecek kadar büyük bir salahiyet duygusuna sahiplerdir. Başkalarını umursamazlar, sadece onları kullanmak isterler.

 • Ayrıca, kendi becerileriyle ilgili gerçekçi olmayan düşünceleri olabilir. Örneğin; şarkı söyleme veya dans etme konusunda neredeyse hiç bir beceriye sahip değillerken, son derece yetenekli olduklarını düşünebilirler. Bu kişiler ya hayal kuruyorlardır, ki çoğu zaman bu doğrudur ya da böyle şeyler söyleyerek yalan hayatlarına bir görüntü ve maske ekliyorlardır.
 • Bu kişi, elinde hiçbir kanıt olmadığı halde etrafındaki herkesten daha iyi olduğunu da düşünebilir.
 • Bu kişi ayrıca narsist olabilir. Bu yüzden, başkalarının söyleyeceklerini duymaktan çok kendisi hakkında konuşmaya daha çok ilgi duyar. Psikopatlar, başka bir kişinin sıkıntısını veya acısını kendisininmiş gibi yansıtabilir. Ayrıca bu kişi, zamanını dünyadaki diğer insanları gözlemlemek yerine aynaya bakarak harcar. Genel olarak bu kişi başkalarının söyleyeceklerini duymak istemez.

Kişinin gerçek arkadaşlarının olup olmadığına dikkat edin.

Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız | Herkes arkadaş konusunda şanslı olmasa da, eğer bu kişinin hiç gerçek arkadaşı yoksa, gardınızı almanız gerekir. Birilerinin gözünü korkutmak veya otlakçılık yapmak amacıyla bu kişilerin etrafında takılan dalkavuklar olabilir, fakat insanlarla anlamlı bir bağlantısının olup olmadığını görmeye çalışın. Eğer bu kişinin neredeyse hiç arkadaşı yoksa ve bu kişi çok utangaç değilse veya arkadaşının olmaması için başka mücbir bir sebep yoksa, o zaman bu kişide bir problem olma olasılığı yüksektir.

 • Bu aile üyeleri için de geçerlidir. Eğer bu kişi aile üyeleriyle irtibat halinde değilse ve onlardan hiç bahsetmiyorsa, ortada bir problem olabilir. Tabii ki, bu kişinin bu insanlarla konuşmamasının zorlu bir çocukluk geçirmiş olması gibi başka nedenleri de olabilir.
 • Geçmişle bağlantının eksik olması durumuna bakın. Kişinin liseden, üniversiteden veya geçmişinin bir bölümünden neredeyse hiçbir arkadaşı yok ise, o zaman bu kişi de bir psikopat olabilir. Bu kişinin hayatı boyunca tekrarlanan ihanet hikayeleri anlatmasına ve bunu, arkadaşlarının olmamasına veya başarısız ilişkilerine bahane olarak kullanıp kullanmadığına dikkat edin. Açığa çıktıklarında veya daha ideal bir hedef ya da kurban bulduklarında, yollarına devam ederler. Onların arzusu insanların hayatlarını mahvetmektir.

Kişinin sizi tecrit etmekten hoşlanıp hoşlanmadığını değerlendirin.

Psikopatlar insanlarla tanışmayı, hızlı ilerlemeyi ve yakınlaşmayı sever. Bunu, geri çekilmeye veya fikrinizi değiştirmeye fırsat bulamamanız için yaparlar. Birkaç hafta sonra, eğer romantik bir bağ kurduysanız, psikopatın sizin etrafınızda yoğun bir şekilde dolandığını görebilirsiniz. Bu kişi, sizi ruh ikiziymişsiniz gibi hissettirebilir, çünkü insanları okumakta o kadar iyilerdir ki, tam olarak duymak istediğiniz şeyleri söyleyebilirler. Psikopat muhtemelen karşılanmamış bir ihtiyacınız olduğunu ya da yakın bir ilişki içerisinde olma hayalinizi fark etmiştir ve bu ihtiyaca ya da rüyaya uygun bir maske takmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyordur. Nihayetinde, psikopat sizi dünyayla “paylaşmak” yerine, tamamen size sahip olmak isteyecektir.

 • Eğer çıkıyorsanız, psikopat hemen arkadaşlarınızla takılmanızı engellemeye çalışacaktır çünkü kendisini tehdit altında hissedecektir. Arkadaşlarınızla takılmamanız için bahaneler üretecek ve şöyle şeyler söyleyecektir: “Onlar seni benim gibi anlamıyorlar”, “Bana hiç şans tanımıyorlar” veya “Benden hoşlanmadıkları için seni bana karşı dolduruyorlar.” Son haddine kadar mağduru oynarlar ve hedeflerinden empatik koruma sağlamaya çalışırlar. Onu kurtarabilecek tek kişinin siz olduğunu hissettirmeye ve tüm zamanınızı onunla geçirmeniz, sadece onu dinlemeniz gerektiğine inandırmaya çalışır.

Kişinin olgunluğuna bakın. | Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız

Psikopatlar hatalarından ders almazlar ve aynı hataları tekrar tekrar yaparlar. Bu nedenle, diğer insanlar kadar büyüyemez veya gelişmezler. Kişinin karizma ve letafet kisvesinin altında saklıyor olabileceği olgunlaşmamış davranışlarını inceleyin. İşte arayacağınız bazı davranışlar:

 • Aşırı bencillik. Bu kişi ne pahasına olursa olsun her şeyi kendisi için isteyebilir. Bununla birlikte paylaşma konusunda gönülsüzlük de vardır.
 • Büyük bir ego. Bu kişi, diğerlerini hiç umursamayacak kadar kendisiyle kafayı bozmuş olabilir.
 • Muhtaçlık. Bu kişi her lazım olduğunda sizin kendisi için orada olmanızı isteyebilir.
 • Sorumluluk almaya hazır olmama. Bu kişi herhangi bir sorumluluk almak için hazır veya yeterli olmayabilir. Bu durumda ya işi bir bahaneyle başkasının üzerine yıkacak ve iltifat alacak, ya da sorumluluktan tamamen kaçacaktır.

Algı oyunlarına bakın.

Psikopatlar yalancı ve aldatıcı oldukları için, kurbanın sanki psikopatın neden olduğu problemmiş gibi görünmesini ve hissetmesini sağlama eğilimindedirler. Tıbbi terminolojide bu “yansıtma” olarak geçer. Bu, psikopatın kartvizitidir.

 • Size yaptıkları şey yüzünden sizi suçlarlar. Eğer bu kişi yalan söylüyor ve sizi yalan söylemekle itham ediyorsa, o zaman bir psikopatla uğraşıyor olabilirsiniz.
 • Sizi delirtir. Eğer bu kişi sizi deli edecek şeyler yapıyor ve sizi deli gibi göstertiyorsa, o zaman bir psikopatla uğraşıyor olabilirsiniz.

Gözünüzü korkutmak için atılan yoğun, manipülatif bakışları gözlemleyin.

Bir psikopatın egosunun yakıtı kurbanının rahatsızlığıdır.

 • Eğer bu kişi, gözünüzü korkutmak için soğuk ve boş bakışlar atıyor ve sizin bu tedirginliğinizden rahatsız olmuyorsa, muhtemelen bir psikopatla uğraşıyorsunuzdur.

Psikopattan Kurtulmanın Yolları

Sizden istedikleri hiçbir şeyi vermeyin.

Psikopatlarla uğraşırken, onların heyecan ihtiyaçlarını gidermemek için olabildiğince sıkıcı olun. Psikopatlar çok kolay sıkılırlar. Onlara duygusal eğlence vermemek de buna dahildir. Onlarla konuşurken sakinliğinizi koruyun. Heyecanlanmayın veya onlarla tartışmayın. Sizi kışkırtma girişimlerini görmezden gelin! Bir psikopata en güzel karşılık sessizliktir. Ayrıca psikopatın sizden isteyebileceği hiçbir şey olmadığını gösterin. Paranızı kaybetmiş, bir şeyleriniz çalınmış vs. gibi yapın. Onlar için sağladığınız şey her ne ise, bir bahane bulun – heyecanlanmadan, zıtlaşmadan – ve artık bu işe bir son verin.

Mümkünse uzak durun.

Bu kişinin tam bir psikopat olduğunu onayladıysanız, ondan olabildiğince sakınmak en iyisidir. Eğer bu kişi iş arkadaşıysa veya arkadaş grubundaysa, bu durumda ondan tamamen kaçamayabilirsiniz. Bu durumda olabildiğince insani bir şekilde o kişiye bulaşmamaya çalışın. Unutmayın ki, bir psikopat ondan uzak durmaya çalıştığınızı anlayabilir ve sonuç olarak sizi daha da içeri çekmek isteyebilir; bu kişiyle olabildiğince az zaman geçirme konusunda güçlü ve kararlı olun.

 • Bu, kaba veya saldırgan olmanız gerektiği anlamına gelmez; işin aslı, bu sizi daha tehlikeli bir duruma sokabilir.
 • Kişiye: “Senin bir psikopat olduğunu biliyorum.” demeyin. Bu, o kişiyi öfkelendirebilir veya hatta sizin dostluğunuzu kazanmak için daha da kararlı hale getirebilir. Bu kişinin onunla ilgili düşüncelerinizi bilmesini istemezsiniz; sadece kabalaşmadan olabildiğince uzak durun.
Psikopatın cazibesine kapılmayın.
 • Fakat bu süreçte kendinizden şüphe duymanızın normal olduğunu aklınızdan çıkarmayın, çünkü psikopat kişi bozulmuş gerçeklik algısıyla sizin nasıl kendinizi sorgulamanızı sağlayacağını bilir.
 • Boyun eğmeyin. Psikopat, ne kadar yalnız hissettiğini veya onun için ne kadar önemli olduğunuzu söyleyip onun için üzülmenizi sağlayarak sizi kandırabilir. Fakat bu kişi sizin tespit ettiğiniz kadar yalancı ve çıkarcı ise, o zaman bir ruhsal bozukluğu olduğu için üzülmenizin haricinde, bu kişiye karşı bir sempati beslemenizin imkanı yoktur.
Bu kişiyle çıkıyorsanız, olabildiğince hızlı bir şekilde bu işi bitirin.

Eğer psikopat biriyle çıkıyorsanız, olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde bu kişiden kurtulun. Ne kadar beklerseniz, işler o kadar kötüleşecek ve muhtemelen bu kişinin düşünce çizgisine çekileceksinizdir. Eğer ilişkiyi bitirmeniz gerekiyorsa, bunu bir an önce söylemelisiniz; bu kişinin psikopat olduğunu düşündüğünüz için ilişkiyi sonlandırmak istediğinizi söylemenize gerek yok.

 • Ona sizi manipüle edecek malzeme vermemek için sebebini kendinize saklayın. Kararınızda kesin olun çünkü muhtemelen kararınızı çok kez tekrar etmeniz ve desteklemeniz gerekecektir.
 • Bir insanın dikkatsiz olmasıyla psikopat olması arasında bir fark olduğunu unutmayın. Birisine sırf size karşı kötü veya bencilce davrandığı için psikopat diyebilirsiniz, fakat bu zayıf karakterli olduğunuzun bir işareti olabilir. Gerçek bir psikopat diğerlerinin ne düşündüğünü veya hissettiğini hiç umursamaz.
 • Eğer gerçekten kontrolcü veya manipülatif bir ilişki içerisindeyseniz, o zaman bunu yüz yüze bitirmek istemeyebilirsiniz. Bunu telefonla yapmanız gerekebilir. Eğer eşyalarınızı almanız gerekiyorsa, size yardımcı olması için bir arkadaşınızı yanınızda götürün. Bir psikopat reddedilmeyi kabul edemeyebilir. Eğer ilişkiyi bitirmeye çalışırsanız, psikopat kişi çaresizliğe kapılabilir ve hatta kalmanızı sağlamak için şiddete başvurabilir.
Psikopat olduğunu düşündüğünüz kişi için başkalarını uyarın.

Bu kişinin psikopat olduğunu tüm dünyaya duyurmanız gerekmiyor olsa da (kişi başkaları için gerçekten tehlikeli değilse), o kişinin çevresinde bulunan insanları uyarmayı düşünmelisiniz. ‘O kişi’ ile çıkmayı düşünenleri kesinlikle uyarın. Onun bir psikopat olduğunu herkese söyleyerek ‘o kişiyi’ kızdırmayın. Ancak, potansiyel bir kurbanın uyarılması gerekirse, düşündüğünüzü söylemekten korkmayın.

 • Bunu bulunduğunuz duruma göre yapın. Eğer bu kişi çalıştığınız yerde daha üst mertebedeyse, o zaman evet, insanları uyarmaya çalışmamalısınız. Ama mutlaka elinizden geldiği kadar uzak durun.
Psikopat karşısında kendi fikrinize sahip çıkın ve net bir duruş sergileyin.

Psikopatlar, kendi başına karar vermekte zorlanan veya insanlara çok danışan kişileri avlarlar. Kendinizi psikopatın cazibesine karşı korumanın ya da gelecekte psikopatlarla karşılaştığınızda kolay etkilenmemenin en iyi yolu, kim olduğunuzu bildiğinizden, kendi fikirlerinizi geliştirebildiğinizden ve dünyayı kendi gözlerinizle görebildiğinizden emin olmaktır. Psikopatlar, kararlı insanlardan ve orijinal düşünen kişilerden uzak dururlar çünkü onları kontrol etmekte zorlanacaklarını bilirler.

 • Kendi fikrine sahip olmak bir ömür sürebiliyor olsa da, güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, herhangi bir durum hakkında birden fazla bakış açısını anlamak için çaba harcamak ve farklı inançlara sahip olan insanlarla vakit geçirmek, gerçek bir orijinal düşünür olma yolunda size çok yardımcı olabilir.
 • Bunun bir kısmı kendinize güvenmekle ilgilidir. Kendinize güvenirseniz, fikirlerinize daha fazla güvenirsiniz ve yolunuza çıkan psikopatları korkutup kaçırmanız daha kolay olur!
Psikopat karşısında korkmayın

Bunun yerine, kendi düşünme becerilerinizi kullanın, (önceden belirtildiği gibi) karşılık verirken mantığınızı ve sakinliğinizi kullanın. Bir psikopat her şeyin taklidini yapabilir, bu yüzden eğer bu kişi numara yapıyorsa, bu kişiye yaranmaya çalışmak nafile bir çaba olacaktır.

 • Eğer psikopattan korkmaz ve onun seviyesinde olmaya çalışmazsanız, askine, kendi benliğinizi daha fazla kabullenirsiniz. Sizi önemli ve değerli yapan şeyin kıymetini bilirseniz, bir psikopat sizi manipüle etmekte zorlanacaktır. Psikopatların büyük çoğunluğu katil, sadist veya canavar değildir; bu kişiler dikkatle ilgilenilmesi gereken insanlardır. Onlar psikopat olmayı seçmezler, tıpkı sizin onların oyunlarına kurban olmayı seçmediğiniz gibi. Lakin, bir psikopatın sizin zayıf tarafınızı manipüle etmesini zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilirsiniz, yani bu seçim sizin elinizdedir. İnsanların nasıl manipüle edildiği ve birbirlerini nasıl kullandıkları konusunda kendinizi eğitin ve kendinizi bu tür muameleleri bastıracak yöntemlerle donatın.
 • Bu, psikopatın sizin güçlü benliğinizi göstermenizi ve katakulliye gelmeye karşı koymanızı takdir edeceği anlamına gelmez. Ancak, psikopat sizin üzerinizde enerji harcamayı ve sizi manipüle etmek için daha fazla girişimde bulunmayı bırakacaktır, çünkü her seferinde buna meydan okuyacağınızı bilecektir. Bu sıkıcı olur ve hiçbir psikopat sıkılmayı sevmez.

Psikopatlık belirtileri için ipuçları

 • Bu kişi size onları affetmeniz için bir şeyler söyleyecek ve sonra söylediğini inkar edecektir. Bu bir zihin oyunu oynama taktiğidir.
 • Bazı bilim insanları, psikopat kişilerde duyguları ve ahlakı düzenleyen prefrontal korteksin hasarlı olduğuna inanır.
 • Psikopatlar kurbanlarını eksik olmakla suçlar. Hiç hatalarını kabul etmezler ve kurbana saldırırlar. Herhangi bir DSM tanısında kilit unsurdur.
 • Bir çoğu, soğuk kişilik özelliklerini saklamanın gerekli olduğunun farkındadır ve iyi aktörlerdir (farklı olmaya adapte olmuşlardır), yani bunların çoğu açık davranışlardır ve (gaddar özellikleri/ağır anti-sosyal davranışları gizlemeyen) akılsız, genç veya düşük fonksiyonlu psikopatlar için geçerlidir.
 • Bazı uzmanlar, çok sayıda psikopatın da çocuk istismarı mağduru olduğunu söylüyorlar.
 • Psikopatik davranış kalıtsaldır, bu nedenle bir kişinin gerçek kişiliğine bir ipucu olması için aile içindeki problemlerine bakın.
 • Psikopatlar hedeflerine ulaşmak ve planlarına daha uzun süre sadık kalmak için genele kıyasla daha da ileri giderler.
 • Psikopatlar saldıran taraf olmalarına rağmen diğerlerini mağdur olduklarına inandırmayı bilirler.
 • Psikopatların geçmişleri hakkında yalan söyleyeceklerini biliyorsunuz, bu yüzden söylediklerine şüpheyle yaklaşın. Hikayelerindeki tutarsızlıklara bakın. Genel olarak, tüm uydurma hikayeleri arasında aynı kalan bir veya iki şey olacaktır. Bu ya gerçektir ya da sıkça söyledikleri ve gerçek olduğuna inandıkları bir şeydir.

Psikopatlara karşı durmak için önemli dipnotlar: | Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız

 • Cazibelerine kapılmayın. Bunu söylemeye gerek yok.
 • Psikopatlar duyguya daha az eğilimlilerdir ve bu yüzden duygularınızı size karşı kullanabilirler. İnsanlarla anladıkları dilden konuşmak en etkili olanıdır; yani, bir psikopatla uğraşırken duygularınızı/hislerinizi bir kenara bırakmazsanız sizi kontrolü altına alacaktır.
 • Tüm psikopatlar şiddete eğimli değilse de, duygusal meselelerde ve arkadaşlık konularında bu insanlarla araya mesafe koymak en iyisidir.
 • Psikopatik eğilimler genellikle otizm veya tam tersi durumlarla karıştırılabilir. Temel fark, psikopatların vicdan sahibi değillerken, otistik insanlar duygulara önem veren kişilerdir fakat nasıl karşılık verileceğinden emin olamadıkları için yanlış tahminde bulunabilirler.
 • Psikopatlar vicdan sahibi olmadıkları için büyük yalancılardır. Bu yüzden, gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaması adına yaptıkları şeyler için tüm mazeretleri kullanacaklardır.

İlgili Makaleler