Böbrek Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Böbrek Kanseri Nedir Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri | Böbrek kanseri, böbreğin dış ya da iç kısmından kaynaklanır. Gelişmiş ülkelerde daha sık görülen tehlikeli bu hastalık erkeklerde kadınlara göre yaklaşık iki kat fazla ortaya çıkar. Erken safhada kurtulma oranı yüksek olmakla birlikte hastaların %30’u ancak geç dönemde sağlık yardımına başvurmaktadır. Bu makalede böbrek kanseri nedir? nedenleri nelerdir ve tedavi yöntemleri yazılmaktadır.

Böbrek Kanseri

Vücut hücrelerinin bazı iç veya dış nedenler yüzünden istemsiz ve aşırı çoğalıp önce oluştuğu bölgeye, ilerleyen safhada da metastaz yaparak hayati organlara hasar vermesi kanser hastalığı olarak adlandırılır. Kanser böbrekte oluşursa hastalığa böbrek kanseri denir. Oldukça tehlikeli bir kanser türü olup erken teşhis hayatta kalma şansını arttırmak için önemlidir.

Böbreklerin Renal Cell Carcinom (RCC) dış kısımlarından veya böbreğin iç kısımda bulunan idrar havuzu, idrar kanalı, idrar yolları ve mesaneden kaynaklanan kanserler de böbrek kanserleri olarak adlandırılır. Her ikisinin de görülme sıklığı yakın olup tüm dünyada erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanır. Böbrek kanseri daha çok 60 yaşından sonra görülür ama çok genç insanlarda da olabiliyor. Kanserli bir böbrek kısa zamanda işlev bozuklukları gösterir.

Böbrek Kanseri Belirtisi

Yapılan istatistikler göstermiştir ki böbrek kanseri hastalarının birçoğu hastanelere başka şikayetlerle gelip yapılan muayeneler sonucunda böbrek kanseri teşhisi almaktadır. Bu oran hasta sayısının yarısını oluşturan yüksek bir yüzdedir. Böbrek kanseri olan bireylerde genelde aşağıda ki kanser belirtileri görülmüştür:

Tansiyon yüksektir.

Kan testi değerlerinde; sedimantasyon yani kanın çökme hızı düşük çıkar, ÜRE yüksek çıkar, CRP değeri olması gerekenin üstündedir.

 • Karaciğer testleri olumsuz belirtiler gösterir.
 • Zaman zaman ateş oluşur.
 • Kansızlık; anemi vardır.
 • İleri safhada kilo kaybı
 • Hasta kendini halsiz ve sürekli yorgun hisseder.
 • Karın ağrısı
 • Hasta iştahsızdır.

Her yıl dünyada 350 bin kişinin yakalandığı böbrek kanseri iç kısımda oluşursa yukarıdakilerin yanı sıra aşağıda ki belirtileri de gösterir:

 • İdrarda kan olması
 • İdrar sırasında zorlanma
 • Bölgede ağrı

Nedenleri

Böbrek kanseri diğer kanser türleri gibi sebebi henüz tam olarak bilinemeyen nedenlerden ortaya çıkar. Hastalar üzerinde yapılan araştırmalar bazı etmenlerin hastalığa yakalanma riskini arttırdığını göstermiştir. Bu nedenlerden en sık rastlananları:

 1. Yüksek tansiyon hastası olmak
 2. 60 yaşın üstünde olmak
 3. Spordan uzak hareketsiz bir hayat sürmek
 4. Fazla kilolu özellikle obez olmak
 5. Sigara kullanmak veya içilen ortamlarda fazlaca bulunma
 6. Ailede daha önce böbrek kanseri hastası olması
 7. İş yerlerinde kurşun gibi ağır metallerle çalışmak
 8. Yüksek kolesterol

Kanser Evreleri

Böbrek kanserinde 4 evre vardır.

Tümörün 7 cm.den büyük olmayıp iyileşme yüzdesinin ise yüksek olduğu evredir.

Böbrek Kanseri 2. Evre:

Tümör 7 cm.den büyüktür ve bu aşamada tüm böbreği almak gerekir.

Böbrek Kanseri 3. Evre:

Tümör böbrekten çıkmıştır.

Böbrek Kanseri4. Evre:

Tümör diğer organlara metastaz yapmıştır.

Böbrek Kanseri 4. Evre

Böbrek hastalarının azımsanmayacak bir kısmına ancak 4. evrede teşhis konulmaktadır. 4. Evre böbrek kanserinde tümör 7 cm.den daha büyük boyutlara gelerek böbrek kapsülünü delmiş ve lenflerin bir kısmını tutmuştur. Başka hayati organlarda başlamış ya da başlamak üzeredir. Bu durumda hastanın yaşam süresini uzatmak adına tedavi uygulanır. Böbrek kanseri tehlikeli bir hastalıktır bu bakımdan ilk evrede tespit edilmesi önemlidir. Her hangi bir şüphe durumunda doktora gidilmesi ve gerekli testlerinin yaptırılması gerekir.

Böbrek Kanserine Yakalanmışsanız

Gerekli tedavileri alan hasta kendi hayatında da değişiklikler yapmalıdır. Bu ilk evrelerde hastalığı yenmesine son evrelerde ise yaşam süresinin uzamasına yardımcı olacaktır:

 • Sigaradan uzak durmak
 • Alkol almamak
 • Aşırı yağlı yemeklerden uzak durup sebze ağırlıklı beslenme
 • Su tüketimini arttırmak
 • Doğada yürümek ve spor yapmak
 • Hobi edinme
 • Mutlu olunan ortamlarda bulunma
 • Aile sevgisi ve desteği
 • Tuz kullanımını en aza indirmek böbrek kanserinden korunma yolları ve tedavisi için önemlidir.

Böbrek Kanseri Metastazı

7 cm.den daha büyüyerek böbrek kapsülünden çıkan kanser lenf kanalları tutar. Yakın organları sarabileceği gibi beyin gibi uzak hayati bölgelerde de yer edinebilir. Tüm bu sıçramalara metastaz denir. Metastaz hastanın yaşam şansını düşürür.

Beyin metastazı, böbrek kanseri tümörünün böbrekten çıkarak beyin içersinde yer tutmasıyla oluşur. Beyin, insan için en hayati organlardan biridir ve burada oluşan tümörler büyüme hızına ve oluştuğu bölgeye göre vücudun işlenmez hale gelmesine neden olabilir. Bazı beyin tümörleri yer ve büyüme hızı bakımından daha umut vericidir. Fakat belirtmek gerekir ki beyin kanserlerinin birçoğu felç nedenidir.

Böbrek Kanserine Nasıl Teşhis Konur?

Hasta öncelikle kan ve idrar testlerine alınır. Burada ki değerler her hangi bir kanser olup olmadığı hakkında önemli ipuçları verir. BT; bilgisayarlı tomografi, MR, PET taramaları yapılır. Her kitle kötü huylu değildir. Hatta birçoğu iyi huylu olarak tabir edilen kolay iyileştirilen tümörlerdir. Tümörün durumu parça alarak anlaşılır. Patolog tarafından incelenen parçadan tümörün cinsi tespit edilir. Görüntüleme teknikleri tümörün yerini ve büyüklüğünün tam olarak tespitini sağlar. İç böbrek kanserleri için idrar yolları endoskopisi yapılır.

Böbrek Kanserinde Tedavi

Böbrek kanserinde tedavi tümörün büyüklüğüne, yerine ve hastanın diğer sağlık durumuna göre yürütülen prosedürleri içerir. Bir süre öncesine kadar tüm tümörler için böbrek alınırken günümüzde tesadüfen ya da araştırma sonucunda çok küçük boyutlarda tümörlerin erken safhada saptanması ile ameliyatsız yöntemler de uygulanmaktadır. Elbette bu uygulama ancak uygun koşullarda geçerlidir. Hormon tedavisi ve hedefe yönelik tedavi son yıllarda sıklıkla görülen uygulamalardır. Uygun hastalarda hedefe yönelik (yani sadece tümörü yok etmeye yönelik çalışan) ilaçlar verilir. Yöntemin faydaları ve zararları halen araştırılmaktadır. İmmunoterapi ise hastanın kendi sistemini devreye sokacak ve bünyesini kuvvetlendirecek tedavilerin bütünüdür. Bu yöntemde de ilaç kullanımı vardır. Ayrıca hastaya hayatında yapması gereken değişiklikler anlatılır. Bu tedavi yönteminin karın ağrısı, baş ağrısı, deri döküntüsü ve halsizlik gibi yan etkileri vardır.

Böbrek Kanseri Ameliyatı

Erken evrede saptanan ve 6 cm.den büyük olmayan tümörler, ameliyata uygun olan hastalarda çoğunlukla cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Her iki böbrekte birden kanser oluşması çok ender görülen bir durumdur. Genelde tek tarafta oluşan tümör genel anestezi altında yapılan bir ameliyatla alınır. İlerlemiş böbrek kanserlerinde de ameliyat yapılmaktadır ama genellikle böbreğin tamamı alınmaktadır. Böbrek çevresindeki doku da ameliyatla çıkarılır. Böbrek kanseri için radyolojik tedavi ve kemoterapi çok etkili olmadığından ilk aşamada önerilmiyor. İlerlemiş yani metastazı olan hastalarda ise diğer bölgelerde oluşan tümörleri yok etmekte her iki yöntem devreye sokulabilir. Kanser, böbreğin dışına çıkmamış ve ameliyatla temizlenmişse hastanın vücut savunma gücünü arttırma tedavileri dışında başka uygulamalara gerek yoktur.

Böbrek kanserinde hastanın yaşam süresi kanserin oluşum yeri, hızı, tedavinin sonucu, hastanın diğer sağlık durumu ve teşhis evresi ile yakından ilgilidir. Bu bakımdan tam bir sayı vermek zordur. Genel olarak ilerlemiş böbrek kanseri için hastaların %75’nin 5 yıl yaşadığı tespit edilmiştir.

Böbrek Kanseri Öldürür Mü?

Böbrek kanseri, tümörün durumuna göre ve teşhis evresiyle bağlantılı olarak hayati tehlikesi yüksek bir kanser türüdür. İki böbrekte birden olması durumunda ayrıca böbrek nakli gerekeceği de bir gerçektir. Yaş, böbrek kanserinde ölüm yüzdesini arttıran önemli faktörlerden biridir. Genel olarak yaş ilerledikçe hayatta kalma şansı azalmaktadır.

Yaşama Şansı

Kanserin diğer türlerinde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken safhada teşhis, hastanın başka sağlık problemlerinin olmaması, doğru tedavi ve tedaviden alınan olumlu yanıt yaşama şansı üzerinde etkilidir. Hastaların hayatta kalma süresi bu etmenlere bağlı olarak artar. Yapılan istatistikler böbrek kanseri hastalarında yaşam yüzdesi olarak aşağıda ki değerleri vermektedir:

Hastalığı ilk evrede teşhis edilenlerin %80’i en az beş yıl yaşamış birçoğu hastalıktan tam anlamıyla kurtulmayı başarmıştır.

İlgili Makaleler