Anatolia

  • Anadoluʼda Ahşap Oymacılık

    Anadolu’da Ahşap Oymacılık: Türk Halk Sanatının Bir Parçası Ormanların Derinliklerinde Gizlenen Usta Eli İşleri Ahşap, Türk tarihinde ve kültüründe uzun…

  • Anadoluʼda Ağıt Geleneği

    Anadoluʼda Ağıt Geleneği “Anadolu’daki trajik ağıt geleneği” olarak tercüme edilen Anadoluʼda Ağıt Geleneği, Anadolu topluluklarının nesilden nesile aktarılan köklü bir…