Dansının

  • Anadolu’da Horon Dansının Enerjik Güzelliğini Keşfetmek

    Anadolu’da Horon Dansının Enerjik Güzelliğini Keşfetmek Horon Dansının Kadim Kökenlerini Ortaya Çıkarmak Dans sanatı her zaman bir kültürün tarihine, geleneğine ve kimliğine dalmanın büyüleyici bir yolu olmuştur. Anadolu’da ortaya çıkan büyüleyici dans türlerinden biri de Horon dansıdır. Bu enerjik ve ritmik dans, bölgenin kültürel mirasına derinden kök salmış ve özgünlüğünü ve nefes kesici güzelliğini koruyarak nesiller boyu aktarılmıştır. Horon Dansının Tarihsel Önemi Horon dansının önemini tam olarak kavrayabilmek için onun tarihsel kökenlerine inmemiz gerekiyor. Horon dansının kökenleri, Anadolu’nun en eski uygarlıklarından biri olan Hititlerin bölgeye ilk yerleştiği antik çağlara kadar uzanmaktadır. Dans, Yunanlılar, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve son olarak Türkler…