Emisyon

  • Otomobil Egzoz Emisyon Kontrolü: Çevre ve Sağlık Açısından Önemi

    Otomobil Egzoz Emisyon Kontrolü: Çevre ve Sağlık Açısından Önemi Motorlu taşıtların çevreye ve insan sağlığına olan etkisi giderek artmaktadır. Özellikle otomobil egzoz emisyonlarının kontrolsüz bir şekilde atmosfere salınması, hava kirliliği ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle otomobil egzoz emisyon kontrolü, çevre ve insan sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Otomobil Egzoz Emisyonları Otomobil egzoz emisyonları, motorun yanma işlemi sonucunda ortaya çıkan gazlardır. Bu gazlar, genellikle karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC), azot oksitler (NOx) ve partikül madde gibi kirleticileri içermektedir. Bu kirleticiler, atmosfere yayıldığında hava kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Karbon monoksit (CO), sağlık için oldukça tehlikeli bir…