Eşitliğini

  • Cinsiyet Eşitliğini Anlamak: Toplumsal Normları Yıkmak

    Cinsiyet Eşitliğini Anlamak: Toplumsal Normları Yıkmak Toplumsal cinsiyet eşitliği, son yıllarda büyük ilgi gören, toplumsal cinsiyet rollerini çevreleyen geleneksel normlara ve stereotiplere meydan okuyan ve bunları dönüştüren bir kavramdır. Avrupa ve Asya’nın kavşağında yer alan Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusu hem sosyal hem de politik bağlamda büyük önem taşıyor. Son yıllarda ilerleme kaydedilmiş olsa da, yaşamın çeşitli alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sürdüren toplumsal normların yıkılması konusunda hâlâ yapılması gereken işler var. Bu makale, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine ve bu normlara meydan okumanın önemine ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Tarihsel Bağlam Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu anlamak için tarihsel…