Gelişiyor

  • Geleneksel Tezhip Sanatı Anadolu’da Gelişiyor

    Geleneksel Tezhip Sanatı Anadolu’da Gelişiyor Asırlık Geleneğe Bir Bakış Tezhip, diğer adıyla İslami tezhip, Anadolu’da yüzyıllardır uygulanan büyüleyici bir sanattır. Bu güzel zanaat, el yazmalarının, alanların, seramiklerin ve diğer malzemelerin parıldayan altın ve canlı renklerle karmaşık bir şekilde süslenmesini içerir. Zengin tarihi ve kültürel önemiyle Anadolu’da tezhip, hem yerli halkın hem de turistlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Tezhip’in Tarihi ve Kökenleri Tezhip sanatının tarihi çok eskilere dayanmakta olup kökleri Uzakdoğu ve Sasani Pers kültürlerine dayanmaktadır. Anadolu’ya 7. yüzyıldaki İslam fetihlerinden sonra Arap ve İranlı zanaatkarlar tarafından getirilmiştir. Tezhip zamanla Fars, Arap ve Bizans etkilerini birleştiren eşsiz ve farklı bir sanat…