Hareketleri

  • Toplumsal Hareketleri Anlamak: Toplumsal Eylemin Bir Analizi

    Toplumsal Hareketleri Anlamak: Toplumsal Eylemin Bir Analizi giriiş Toplumsal hareketler dünya çapında toplumların dinamiklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin şikâyetlerini ifade etmeleri, toplumsal değişim talep etmeleri ve statükoya meydan okumaları için güçlü bir araçtırlar. Önde gelen Türk toplumsal hareketlerinden biri olan Toplumsal Eylem, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda ilgi gördü. Bu makale, Toplumsal Eylem’in kökenlerini, amaçlarını, stratejilerini ve Türk toplumu üzerindeki etkisini inceleyerek kapsamlı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Sosyal Eylemin Kökenleri ve Hedefleri İngilizce’de “Sosyal Eylem” anlamına gelen Toplumsal Eylem, Türkiye’de çeşitli toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlara yanıt olarak ortaya çıktı. Hareket 2013 yılında hükümetin otoriter uygulamalarına,…