Harikalarını

  • Kitabın Harikalarını Ortaya Çıkarmak: Kökenlerini ve Önemini Keşfetmek

    Kitabın Harikalarını Ortaya Çıkarmak: Kökenlerini ve Önemini Keşfetmek Türk Kitapçılığının Zengin Tarihi İngilizce “kitap” anlamına gelen Türkçe bir kelime olan kitap, Türk kültüründe büyüleyici bir öneme sahiptir. Bu eski yazılı gelenek biçimi, yüzyıllar öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. Kitabın kökenleri, Türk edebiyatının gelişmeye başladığı Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk günlerine kadar götürülebilir. Osmanlı döneminde kitap, Türk halkının kültürel mirasının korunmasında ve bilginin yayılmasında önemli bir rol oynadı. Yazıcılar dini metinleri, tarihi kayıtları ve edebi eserleri titizlikle parşömen üzerine yazdılar. Bu güzelce süslenmiş el yazmaları, çoğu zaman padişahlar ve aristokratlar tarafından yaptırılan değerli eşyalar haline geldi. Ancak 19. yüzyılda matbaa teknolojisinin ortaya…