İnsan nedir? Bir doğa varlığı ve toplumsal bir varlıktır.