İnsanlar psikoterapi yerine ReLife’ı tercih etsinler