Lament

  • Anadoluʼda Ağıt Geleneği

    Anadoluʼda Ağıt Geleneği “Anadolu’daki trajik ağıt geleneği” olarak tercüme edilen Anadoluʼda Ağıt Geleneği, Anadolu topluluklarının nesilden nesile aktarılan köklü bir…