Normları

  • Cinsiyet Eşitliğini Anlamak: Toplumsal Normları Yıkmak

    Cinsiyet Eşitliğini Anlamak: Toplumsal Normları Yıkmak Toplumsal cinsiyet eşitliği, son yıllarda büyük ilgi gören, toplumsal cinsiyet rollerini çevreleyen geleneksel normlara ve stereotiplere meydan okuyan ve bunları dönüştüren bir kavramdır. Avrupa ve Asya’nın kavşağında yer alan Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusu hem sosyal hem de politik bağlamda büyük önem taşıyor. Son yıllarda ilerleme kaydedilmiş olsa da, yaşamın çeşitli alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sürdüren toplumsal normların yıkılması konusunda hâlâ yapılması gereken işler var. Bu makale, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine ve bu normlara meydan okumanın önemine ilişkin kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Tarihsel Bağlam Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu anlamak için tarihsel…

  • Sosyal Normları Anlamak: Nedirler ve Neden Önemlidirler

    Sosyal Normları Anlamak: Nedirler ve Neden Önemlidirler Sosyal normlar, belirli bir toplum veya grup içindeki davranışlarımızı ve etkileşimlerimizi yöneten yazılı olmayan kurallardır. Çeşitli durumlarda neyin kabul edilebilir veya uygun olduğunu tanımlarlar ve düşünme, hissetme ve hareket etme şeklimizi etkileyebilirler. Bu normlar, çoğu zaman olduğu gibi kabul edilse de, davranışlarımızı şekillendirmede ve sosyal düzeni korumada önemli bir rol oynar. Bu makalede sosyal normları daha derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini araştıracağız, önemini anlayacağız ve Türk toplumunda günlük hayatımızı nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Sosyal Normların Kökenleri Sosyal normlar karmaşık bir sosyalleşme ve kültürel aktarım süreci yoluyla gelişir. Açıkça öğretilmezler; gözlem, taklit ve pekiştirme yoluyla edinilirler. Bireyler…