Yapıyı

  • Toplumsal Yapıyı Anlamak: Toplumsal Yapı Rehberi

    Sosyal Yapıya Giriş Türkiye’deki Sosyal Yapıyı Anlamak Türk toplumu aile, din, siyaset ve ekonomi gibi birbiriyle ilişkili sosyal yapılardan oluşan karmaşık bir ağdır. Toplumsal yapı ya da toplumsal yapı, bu farklı kurumların örgütlenmesinin yanı sıra, bunların içinde ve arasında var olan toplumsal etkileşim ve ilişki kalıplarını da ifade eder. Ailenin Rolü Aile, Türk toplumsal yapısının merkezinde yer almaktadır. Aile bağları güçlüdür ve geniş aileler sıklıkla birlikte ya da birbirine yakın yaşar. Ataerkil değerler yaygındır ve en yaşlı erkek aile içinde önemli bir güce ve nüfuza sahiptir. Din ve Toplum İslam’ın hakim inanç olduğu Türk toplumunda din kritik bir rol oynamaktadır.…