Ekonomi

Forex Piyasasının İşlem Saatleri Nedir?

Forex "Foreign Exchange" kelimelerinin kısaltılarak oluşturulmasından meydana gelen bir borsa sistemidir. Borsa sistemi diğer açığa satış yapan borsalardan farklı olarak sadece tek bir merkezden değil birden fazla merkezlerde işlem yapabilme özelliği göstermektedir. Bu bakımdan da günlük işlem hacmi diğer borsa sistemlerine oranla bir hayli fazladır. Elbette bu yüksek günlük hacmi de diğerlerinden daha fazla kazanç tablosunu meydana getirmesi demektir. Tüm bu özellikleri düşünülerek Forex'in işlem saatleri, işlem saatlerinin avantajları, işlem saatlerinin dezavantajları ve Forex'in diğer avantajları hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak gerekmektedir.

Forex İşlem Saati Nedir?

Forex sisteminin bir merkezden değil birden fazla merkez üzerinden hizmetler verdiği belirtildi. Bununla beraber bu merkezlerdeki işlem saatlerinin Türkiye saatlerine göre kaça denk geldiğinin belirlenerek Forex piyasasının işlem saatleri nedir? sorusuna yalın bir halde yanıt vermek gerekmektedir. İşte bu yönden de işlem saatlerinin taşımış oldukları tüm yönler bütün bir halde yer alarak tamamen farklı özellikler sağlayan hacimlerinin tüm etkileri daha net bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Forex tarafından Tokyo, Frankfurt, New York, Londra ve son olarak Sidney üzerinden işlemler yapılmaktadır. Buralarda siz uyurken dahi birçok işlemlerin gerçekleştirilerek tamamen farklı bir anlayışla kazanma payının geliştirilmesi anlamında dikkat çeken birtakım yönleri bulunmaktadır. Ortada duran tüm bu yönleri dikkate alındığı zaman işlem saatlerinin ne olduğu da daha yakından takip edilebilir bir özellik olarak karşımızda yerini almaktadır.

Temel anlamda işlem saatleri Türkiye saatiyle şu şekildedir:

  • Sidney/Avustralya merkezinde açılış saati 00.00 iken kapanış saati 08.00 olarak görülmektedir.
  • Tokyo/Japonya merkezinde açılış saati 02.00 iken kapanış saati 11.00 olarak görülmektedir.
  • Frankfurt/Almanya merkezinde açılış saati 09.00 iken kapanış saati 18.00 olarak görülmektedir.
  • Londra/İngiltere merkezinde açılış saati 10.00 iken kapanış saati 19.00 olarak görülmektedir ve
  • New York/ABD merkezinde açılış saati 15.00 iken kapanış saati 00.00 olarak görülmektedir.

Tüm bu değerler tamamen Türkiye saati ile açılış ve kapanış saatlerini ortaya koyan değerler olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda düşünüldüğü zaman da tamamen farklı niteliklerinin bulunduğu ve tamamen öne çıkan bir özelliğinin yer aldığı Forex işlem saatlerinin var olduğu hemen görülmektedir. Bu var olan özellikleriyle de işlem saatleri bakımından avantajlarına ve dezavantajlarına yönelik olarak da genel değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde piyasadaki işlem hacimlerinin ve yatırımcının takiplerinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir belirginlik kazanması sağlanacaktır.

Forex İşlem Saatinin Avantajları Nelerdir?

Forex, birden fazla merkez üzerinden işlem yapabilen ve günlük işlem hacmi bakımından en yüksek işlem hacmine sahip bir borsa sektörünü oluşturan finansal kaynaktır. Bu yönüyle işlem saatlerinin birtakım öne çıkan avantajlarının neler oldukları üzerinde de durmak gerekmektedir. Bu işlem saatlerinin avantajları ile yatırımcının daima her merkezin 24 saat işlem yapabilir haliyle uyurken dahi kazanması imkanı bulunmaktadır. Bu yönüyle de dikkat çeken bir borsa sektörünü meydana getirmektedir.

Temel anlamda ortada duran avantajlarının arasında kuşku yok ki bir merkez kapandığı zaman diğer bir merkezin işleme başlamasının verdiği avantajla daima yatırımın değerlendirilme imkanı bulunmaktadır. Bunun yanında tek bir merkezden değil de birden çok merkezden yönetiliyor olması da işlem hacminin sürekli olarak genişlemesine olanak tanıyan bir özelliğini meydana getirmektedir. Bütün bu yönlerinin de ortaya koymaya devam ettikleri nitelikler dikkate alındığı zaman tamamen farklı bir anlayış sergileyen yönlerinin varlığı kendisini göstermektedir.

Başlıca temel avantajları arasında yer alması bakımından dikkatleri üzerine çeken özelliği olarak işlem saatlerinde uyumayan piyasa olarak her an işlem yapabilme avantajını sunmasıdır.

Uyumayan piyasa olması bakımından dikkatleri üzerine çekmeye devam eden bu etkin yönleri düşünülerek son derece yüksek işlem kapasitesinin varlığının bulunması onu diğerlerinden ayıran en temel özellikler arasına sokmaktadır. Bunun yanı sıra başlıca temel anlamları yönünden bu işlem saatlerine bağlı olarak önde gelen bir yaklaşım tarzını meydana getirmesi bakımından dikkat çeken birçok yönlerinin var olmasına bağlı olarak her yerden anında işlemlere müdahale edilebilir olması da dikkat çeken yönlerini meydana getirmektedir.

Forex İşlem Saatlerinin Dezavantajları Nelerdir?

Forex tarafından yer alan işlem saatlerinin avantajları olduğu kadar elbette dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajları da onun işlem saatlerinin olumlu yönlerine gölge düşüren temel olumsuzluğu olması adına dikkat çekmektedir. Fakat yatırımcının söz konusu bu alana yönelik olarak gerekli önlemleri almasıyla tamamen söz konusu dezavantajı ortadan kaldırarak tamamen farklı niteliklerinin var olması mümkün haldeki gelişmelerden bir diğerini oluşturmaktadır. Ortada duran tüm bu gelişmeler açısından dikkat çeken dezavantajlardan olması yönüyle her saat diliminde işlem yapmasının gereği olarak takip edilmesinde yaşanan birtakım zorlukların bulunmasıdır. Ortada duran bu zorluklar bakımından dezavantajlarının meydana getirmiş oldukları temel sorunlar yönünden düşünüldüğü zaman tamamen farklı niteliklerinin bulunduğu hemen görülmektedir.

İşlem Saati Dışındaki Diğer Avantajları Nelerdir?

Temel anlamıyla düşünüldüğü zaman Forex piyasasının meydana getirmiş olduğu işlemler bulunmaktadır. Tüm bu işlemler diğer avantajları arasında yer alması bakımından dikkat çeken özelliklerini oluşturmaktadır. Oluşturduğu bu özellikleri onun avantajlar bakımından diğer borsa sektörlerinden tamamen ayrılmasını sağlayan en temel niteliklerini oluşturması nedeniyle süreklilik sağlayan bir yaklaşımını meydana getirmektedir.

Forex işlem saatlerinin sağlamış olduğu avantajları dışında da diğerlerinden kendisini ayırıcı birtakım avantajlara sahip olmaktadır. Bu avantajı sayesinde de sürekli olarak tercih edilmesi gerçekleşmektedir.

  • Likiditenin yüksek olması, kuşku yok ki Forex tarafından verilen günlük işlem hacmi diğerlerini kesinlikle gölgede bırakan bir yapıda olmaktadır. Hal böyle olunca da ortada duran tüm özellikleri yönünden dikkat çeken bütün özelliklerinin ortaya koymuş olduğu imkanlarıyla yüksek hacimlerde işlem yapmalarına imkan tanıması olarak değerlendirilmektedir.
  • Yatırım aracının çeşitlilik göstermesi, temel anlamda yatırım araçları bakımından da dikkat çeken yönleri bulunmaktadır. Bu yönleri bakımından temel anlamıyla ortada duran özellikler dikkate alınarak sadece altın ve sadece döviz alım satım işlemlerinin yapıldığı bir alan değildir. Bununla beraber sahip olduğu alanlardan birisi olması nedeniyle dikkat çekmeye devam eden bir özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğini oluşturması nedeniyle başlıca temel işlem hacimleri arasında yer alması anlamında petrol, gümüş gibi yatırım araçları da mevcuttur. Bu farklı yatırım araçlarının sağlamaya devam ettikleri özellikleriyle de farklı bir nitelik taşımaktadır.
  • Komisyonsuz işlemler olması, söz konusu alana yönelik olarak gerçekleştirilen temel bir diğer özelliği ise tamamen komisyonsuz işlemler yapmasıdır. Sağladığı bu en temel özelliği bakımından dikkat çeken yönü bulunarak onun ortada duran tüm yönleriyle yapılan tüm işlemlere yönelik olarak komisyon olmaksızın yürütülen belli başlı işlemler olmasıdır. Tüm bu işlemlere yönelik olarak dikkat çeken unsurlar arasında gelmesi adına sağlamaya devam ettiği bütün özellikleriyle işlemlerin tamamen ayrıcalıklı olarak yürütülmesini sağlamaktadır.
  • Uyumayan piyasa olması, Forex'in taşımış olduğu en büyük özellik daima ayakta duran bir piyasa olmasıdır. Öyle ki bir merkezi kapansa dahi bir başka merkezi işlem yapmaya başlamaktadır. Bu bakımdan da uyumayan piyasa olması nedeniyle süreklilik esasına dayanan bir yönüyle dikkat çekerek haftanın 5 günü ve 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir