Hiperaktivite Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite Dikkat Eksikliği | Bu hastalıktan mustarip olan kişiler diğer bireylere göre daha sık ve şiddetli bir dikkat eksikliği ve dürtüsellik yaşarlar.

Hiperaktivite Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu başka hastalıklarla da ortak özellikler, belirtiler gösterdiğinden karıştırılma ihtimali yüksektir. Bu nedenle bu bozukluğa sahip olan kişilerin çoğu yanlış tanı aldığından dolayı yanlış tedavi görmektedirler. Bu tedavilerin de hastalığın giderilmesinde pek etkisi olmamaktadır. Ne yazık ki doğru tanı alan bireylerin çoğu da doğru tedaviye tabi tutulmamaktadırlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde öncelikler anne ve babadan çocuk hakkında bilgi alınmaktadır. Kesin tanıyı hemen koymak yanlış olduğundan tanıya yardımcı olacak çeşitli testler çocuğa uygulanmaktadır. Bunların dışında çocukla birebir ilişkide tanı koymak için yapılmaktadır.

Hiperaktif Çocuğa Nasıl Davranılmalı

Hiperaktif terimi yerinde duramayan, koşup oynayan her çocuğa söylenen bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çocukların bazı davranışlarını şu şekilde sıralayabiliriz; gereğinden fazla hareketlidirler, bir konu hakkında fazla aceleci ve düşünmeden davranırlar, dikkatlerini çekmeyen konularda birkaç dakikadan fazla yoğunlaşmaları mümkün değildir. Hiperaktivite okul çağındaki çocukların %4 gibi bir orana sahipken, erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha fazla görülmektedir. Hiperaktivite genellikle aileler için bir problem olarak görülse de, çocuğun kendisini de strese sokan bir durumdur.  Çocuklar, yapısı gereği sık sık kurallara karşı gelmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocukların normal çocuklara göre daha fazla kurallara karşı geldiğini görmekteyiz.

Hiperaktif çocuklarla nasıl başa çıkılır?

Hiperaktif çocuklar aslında kendi davranışlarının dikkat dağıtıcı ve çevreleri tarafından hoş karşılanmadıklarının farkında olmalarına rağmen, ellerinden bir şey gelmez. Çocuğun sağlıklı bir psikoloji içerisinde gelişimlerini tamamlamaları için, anne-babaların anlayış içinde olmaları ve çocuklarına nasıl davranması gerektiklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Dikkat eksikliği olan çocukların bazı durumlarına karşı, nasıl davranılması gerektiğini aşağıda maddelerle anlatmak istiyoruz.

Hiperaktif Çocuk Kendine Söyleneni Israrla Kabul Etmiyorsa

Anne-babalar genellikle çocuklarının büyüme dönemlerinde, çocuklarının gelişimine katkı sağlamak için onlara bazı isteklerde bulunuyorlar. Bu istekleri, ev ödevlerinin yapılması, odanın toparlanması, yemek sofrasının kurulmasında yardım edilmesi gibi örneklerle sıralayabiliriz. Anne-babanın bu isteklerine çocukların karşı gelmesi durumunda, tartışma ortamı oluşmaktadır. Bu tartışma ortamını kaldırmak için uzun vadeli bir çözüm olarak çocukların okul ve ev hayatı boyunca günlük görevlerine yardımcı olarak onlar için biraz daha eğlenceli hale getirmektir. Örneğin, ders çalışma konusunda her gün aynı saat de ders çalışması sağlanarak çocuk için bunu bir görev halinden alıp bir alışkanlık olmasını sağlamaktır. Bir davranışın alışkanlık haline dönüşmesi için, istikrarlı bir şekilde aynı saat de yapılmasının unutulmaması gerekir. Aynı durumu diğer görevler içinde uygulayabilirsiniz.

Hiperaktif Çocuk Yalan Söylüyorsa

Hiperaktif çocuklar için yalan söylemek, yaşadığı sorunlarla baş etme mekanizmasıdır. Genellikle yaşadığı başarısızlıkları saklamak amacıyla, yalan söylemeyi bir yol olarak görmektedirler. Dikkat eksikliği nedeniyle, unuttuklarından dolayı veya sınav esnasında odaklanamama problemi yüzünden aldıkları kötü notları saklayarak, anne-babadan alacakları eleştiriyi yok etmek için yalan söylerler. Bu durumda yapmanız gereken ilk adım, yalan söylemesini gerektiren nedeni tespit etmektir. Çocuğunuza doğru söylemeyi teşvik edip, aynı zamanda sorunlarınla baş ederken ona destek olduğunuzu hissettirerek, aranızda bir güven ortamı oluşturmalısınız.

Hiperaktif Çocuk Ev Kurallarına Uymuyorsa

Hiperaktif çocuğunuzun yaşı küçük olsa bile evde uygulanan kurallar belirlenirken, onunda fikirlerinin alınması önemlidir. Kurallar belirlenirken, kendisinin de katılımcı olarak fikirlerini söylemek konusunda, anne-babanın çocuğu cesaretlendirmesi gerekmektedir. Çocuk kendi düşünce ve davranışlarını aileye paylaştıkça, bunların sorumluluğunu alması gerektiği bilincine de ulaşacaktır. Zamanla kendi belirlediği kuralları kendisi de uygulayacaktır.

Hiperaktif çocuk her şeye karşı çıkıyorsa

Bir çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite varsa, herhangi bir konudaki başarısızlık durumu yıkıcı olabilmektedir. Anne baba veya çevreden gelen eleştiriler çocuğu yaralamakla kalmaz, karakterinde de ciddi izler bırakır. Çocuklar kendilerine uygulanan disiplin uygulamasına katılmıyorsa, protesto uygulamaya başlarlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk ise, herhangi bir disiplin uygulamasında sadece protesto uygulamakla kalmayıp, çevresine karşı öfkeli ve gereğinden fazla bir tepki verme durumu görülebilmektedir. Bu durum hiperaktif çocuğun sorunu olmayabilir. Çocuğunuzun böyle davranmasının nedeni, çevresi tarafından gereğinden fazla eleştirildiği için veya kendisiyle yeterli iletişim kurmadığınız için olabilmekle beraber, gösterdiği bu tepkiler sizin ilginizi çekmek içinde olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, çocuğunuzla olan iletişiminizi arttırmanızı, sorunun nedenini tamamen çocuğunuzda değil kendinizde de aramanızı tavsiye ediyoruz.

İlgili Makaleler