Psikoloji

Şizofreni Nedir Tanımlama ve Araştırmalar

Şizofreni Nedir Tanımlama ve Araştırmalar

Şizofreni , ırklar ve bölgeler arasında yaşam boyu yaygınlığı % 0,6-1,9 oranında olduğu belirtilen akıl hastalıklarından biridir. Eskiden psikiyatrik işlev bozukluğu olarak adlandırılırdı.  Artık gereksiz sosyal ayrımcılık ve yanlış anlamalar nedeniyle şizofreni olarak yeniden adlandırıldı.…
Çocuklarda Psikosomatik Rahatsızlıklar

Çocuklarda Psikosomatik Rahatsızlıklar

Çocuklarda Psikosomatik Rahatsızlıklar | Fiziksel belirtilerle seyreden bazı hastalıkların altında psikolojik bir bozukluk yatar. Bu fiziksel belirtiler bilinçaltındaki derin çatışmalardan bir savunma biçimi olarak ortaya çıkar. Küçük yaşlarda görülen astım krizi, anne baba çocuk üçgenini…
Çocuk Okula Başlıyor

Çocuk Okula Başlıyor

Çocuk Okula Başlıyor | Çocuğun ailesinde aldığı ilk eğitimden sonra, kendi kendine yeterli bir yetişkin olarak toplumsal yaşama katılması ve gelecekteki gelişimi için gerekli bilgileri verme görevini okul üstlenir. Bununla birlikte ailenin koruyucu kanatlarından çıkıp…
Annelik

Annelik

Annelik | Tip bilimi üremeyi gittikçe daha karmaşık ve ileri bir teknolojiye emanet ederken, psikoloji anneliği gene kadının vücuduna ve özellikle zihnine bırakır. Gebelik gerçekten de bir kadının yaşamında, duyguları ve çevresiyle ilişkileri açısından, çok…
Yaşamın İlk Yıllarında Duyguların Gelişimi

Yaşamın İlk Yıllarında Duyguların Gelişimi

Yaşamın İlk Yıllarında Duyguların Gelişimi | Bir çocuğun sağlıklı büyümesi ve kendini mutlu hissetmesi yetişkinlerin onun her türlü gereksinimini karşılayabilmesine bağlıdır. Yapılan gözlemler yenidoğanın bazı heyecanları, daha doğum anında yaşadığını göstermektedir. Bu heyecanlar başlangıçta sessiz…
İnsanlarda Karakter Tipleri Kaç Türlü Karakter Vardır

İnsanlarda Karakter Tipleri Kaç Türlü Karakter Vardır

İnsanlarda Karakter Tipleri | Karakter sınıflandırmasında temel bir ayrım dışa dönük ve içe dönük nitelemesine dayanır. Dışa dönük karakter açıktır, toplumsal ilişkiye hazırdır, her duruma kolayca uyum sağlar. Özellikle nesnel olgulardan etkilenir, coşkuya duyarlıdır, ama…
Karakter Nedir İnsan Hayatında Nasıl Rol Oynar

Karakter Nedir İnsan Hayatında Nasıl Rol Oynar

Karakter | Herkesin sözünü ettiği, ama kimsenin tam açıklayamadığı karakterin kesin bir tanımını yapmak güçtür. Ne filozoflar, ne psikiyatrlar, ne de başka alanlardaki uzmanlar herkesin kabul edeceği bir tanıma ulaşabilmişlerdir. “Sağlam karakterli”, “karaktersiz” “karakteri bozuk”…
Zeka Nedir Nasıl Oluşur Zeka Düzeyi Nasıl Belli Olur

Zeka Nedir Nasıl Oluşur Zeka Düzeyi Nasıl Belli Olur

Zeka insana öğrenme, tanıma, bilgisini kullanma, yaratma, dünyaya uyum sağlama ve onu kontrol etme olanağını veren zihinsel etkinlik olarak tanımlanır. İnsanın bilişsel gelişimi erken çocukluk döneminden başlayarak, “duyusal” zekâdan soyutlama yeteneğine kadar giden dört evreden…
Çocuklarda İlk Konuşma Denemeleri

Çocuklarda İlk Konuşma Denemeleri

Çocuklarda İlk Konuşma Denemeleri | Çocuğun sözcükleri kullanmayı öğrenmesi ve buna bağlı  olarak yaratıcı bir zekânın gelişimi için, annenin ya da çocuğa bakan kişinin onun ilk seslerine anlam vermesi, bunların sözcük olarak taşıdıkları anlamları öğretmesi…
Kişilik Testi Örneği ( Yargıç Testi )

Kişilik Testi Örneği ( Yargıç Testi )

Kişilik Testi Örneği | Yargıç testi, kişiliğin araştırılmasında kullanılan ilginç bir testtir. Bu testi kimin geliştirdiği bilinmemektedir. Bu testte kişiler kendi özelliklerini bir başka kişi üzerine yansıtarak ifade ederler. Burada diğer kişi yargıçtır. Bir başka…
Kişilik Hakkında Detaylı Bir Araştırma

Kişilik Hakkında Detaylı Bir Araştırma

Kişilik | Bir insanın kişiliği, bir yandan yapısal ve genetik etmenlerin, bir yandan da yaşam sürecinde edinilen sosyal, kültürel ve eğitimsel deneyimlerin ürünüdür. Dinamik bir süreç içinde birbirleriyle etkileşim halindeki bütün bu öğeler sürekli değişip gelişir.…
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu | Bu hastalıktan mustarip olan kişiler diğer bireylere göre daha sık ve şiddetli bir dikkat eksikliği ve dürtüsellik yaşarlar. Öğrenmede güçlük çekerler. Bu bozukluk ergenlikte ve yetişkinlikte de görülmesine karşı, genel…
Fazla Dert Dinlemek Vücudu Olumsuz Etkiliyor

Fazla Dert Dinlemek Vücudu Olumsuz Etkiliyor

Fazla Dert Dinlemek Vücudu Olumsuz Etkiliyor | Hatta kötü enerjisiyle adeta sizi etkiler o kişinin yanınızda bile durmasına tahammül edemezsiniz. Çevrenizdeki kişilerin problemlerini ve dertlerini dinlemek de aynı bu şekilde sizi etkiler. Fazla dert dinlemenin…
Yetersizlik Duygusu Özgüven Eksikliği

Yetersizlik Duygusu Özgüven Eksikliği

Yetersizlik Duygusu Özgüven Eksikliği | işte ya da okulda başarılı olma ya da mutlu ve barış içinde hissetme duygularını, kaybetme gibi sonuçlar ortaya çıktığında yetersizlik düşünceleri insanlarda başlar. Yetersizlik Duygusu Özgüven Eksikliği düşük özgüven kişisel…