NedirSağlık

Tarihte Astroloji Nasıl Gelişmiştir? Astroloji ve Burçlar

Astrolojinin Tarihi; Neolitik dönemde başlayan astrolojiye ilgi insanoğlunun gökyüzüne karşı duyduğu merak ve ilgisi ile başlamıştır. Mevsimlerin oluşumu, Güneş ve Ay'ın hareketleri konusundaki gizemi çözmek ya da buna bir anlam vermek istemi ile çıkılan yolun sonundaki, bilim alanına yeni bir boyut getiren astronomi, tarihin uzun yıllar sonra bile adından söz edeceği bir nitelik kazanmıştır.

Geçmişte birçok toplumda kehanetler de bulunan kahinler, zamanla astrolojiye duyulan ilgiden ötürü prestij kaybetmiştir.

Karanlıkta gökyüzünü aydınlatan yıldızların incelenmesi ile oluşmuş olan astronomi, zaman içerisinde insanların ileriye dönük beklentilerini yıldızlarla ilişkilendirme metoduna neden olmuştur.

Gökyüzünde oluşan olayların yeryüzü ile bir bağlantısı olduğu inancıyla ve özellikle tarımla uğraşan toplumların gök hareketlerini bilmek ve ona göre göçlerini belirleme telaşı astroloji dalının tarih boyunca hep​​​​ varlığını sürdürmesine vesile olmuştur.

Astroloji ve Burçlar

Tarihi 5000 yıllık bir döneme uzanan astrolojinin tarihinde, gökyüzünü yorumlayanların ilk kimler olduğu bilinmemektedir. Astrolojinin gelişiminde ilk rol oynayan tam olarak bilinmese de Kaldeliler ya da Mısırlılar olduğu dilden dile aktarılmıştır. Burçlar hatta hastalıklar konusunda tıp dalı ile bile bağdaştırılan astrolojinin, gizemini hala koruması gerçekten de insanoğluna ilginç geliyor. Astroloji Hakkında;

  • Homeros burçlara ilk kez temas edendir.
  • Borçlar bugün kullanıldığı şekli ile Latin yazısında ortaya çıkmıştır.
  • Tarihte her burcun yöneticisi olan bir gezegen olduğuna inanılır.

İnsanların doğduğu zamanı temsil eden burçların temel karakteristik özelliklerini taşıdığı ve buna bağlı olarak çevrelerindeki diğer insanların temsil ettiği burçlar ile olan ilişkileri hakkında yorum yapan astrolojinin, günümüzde oldukça inanılan bir bilim dalı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sümerlerin Astroloji Çalışmaları

Bilindiği kadarıyla astrolojinin temelleri M.Ö. 3.000’lerde Sümerli rahipler tarafından Mezopotamya’da atılmıştır. Başlangıçta tanrısız bir din benimsemiş olan Sümerler, evreni yaratan bir enerjinin varlığına inanmaktaydılar. Onlara göre yaratıcı somut bir varlık değil doğada bulunan bir soyut varlık, bir enerjiydi. Zaman içerisinde bu soyut, enerjiden oluşan yaratıcı anlayışını somutlaştırmak isteyen Sümerli rahipler gökyüzünü, gezegenlerin hareketlerini, yıldızları ve diğer gök cisimlerini daha dikkatli incelemeye başladılar. Hatta Ziggurat adını verdikleri görkemli yapılar inşa ederek, bu yapıları gökyüzü gözlemleri için kullandılar. Gökyüzünü inceleyen Sümerler, dünyada meydana gelen savaş, kıtlık, doğal felaketler gibi bir çok olayın, gök cisimlerinin hareketleri ile bağlantılı olduğunu keşfettiler. Keşfettikleri gök cisimlerine tanrısal özellikler atfederek yaratıcı kavramını somutlaştırdılar. Güneş tanrısı Utu, Venüs Tanrıçası İna, Ay tanrısı Nanna inanışı bu dönemde ortaya çıktı.

Sümerlerden Günümüze Miras Kalanlar

Sümerlerin gökyüzü gözlemleri hakkında en detaylı bilgi, uzun süre anlamı çözülemeyen, M.Ö. 3300 yılına ait olduğu düşünülen ve "En Kafa Karıştırıcı Mezopotomya Belgesi olarak tanımlanan tablette yer almaktadır. Gizemi uzun süre açıklanamayan bu tablette Sümerlerin astroloji gözlemlerine dair önemli bilgiler olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Sümerlerin 12 burcu ilk olarak tanımlayan uygarlık olduğu düşünülmektedir. Sonrasında kurulan uygarlıklar, Sümer inançlarını kendi düşünce sistemleri ile harmanlamış, bu sayede Mezopotamya'dan gelen pek çok gelenek günümüze kadar ulaşmış, bir takım değişikliklere uğrayarak varlığını sürdürmüştür.

Tıpta Astrolojinin Önemi Nedir?

Gökyüzünde bulunan cisimlerin hareketlerinin uzman doktorlar tarafından etkileri kabul edilmekte olup bazen tıp alanında ki kitaplar da örnekler verilerek ön plana çıkarılmaktadır. Tıpla bağlantısı bulunan bilim dalları günümüzde test ve deneyler yoluyla kanıtlanmış ve gelişme göstermişken, göksel cisim hareketleri sadece yıldızların hareketi ve sembol olarak kalmıştır. Araştırmalar devam etmemiş ve ispatlanır bilgiler eksik kalmıştır.

Geçmişte Tıpta Kullanılan İlaçlar

Zamanında tıpta kullanılan bitkilerin, uygun zamanlarda toplanması gerekmekteydi. Örnek olarak, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarına Akrep burcunun yıldız hareket yörüngesinde olan Mürver bitkisi kullanılmaktaydı. Jüpiter-Satürn birleşmesinde vücudumuzdaki mineral seviyesi azaldığına inanılmaktaydı.

Zerdeçal olarak aktarlarda bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen Afrika kökenli bitki ise küçük ayı ve büyük ayı yıldız kümelerinin aynı anda görülebildiği gecelerde toplanmaktaydı. Yengeç burcu kadınlarının hamile kalma oranların bu burcun sembolü Ayın, Dünyanın yörüngesine girdiği zaman olması görülmektedir. Aslında günümüzde de bilinen, su grubu burçlarının mevsim değişiklerine çok kolay tepki vermelerinin sebebi, ayın gel git olayını meydana getirmesinden kaynaklandığıdır.

Tıp Biliminde Savunulan Görüş

Uzman doktorların belirli bir kısmı astroloji biliminin bitkileri ve insanları etkilediğini savunmakta olup, bazıları ise tamamen tesadüf olduğunu savunmaktadır. Tıp biliminin hammaddesi olarak bitki ve hayvan üretimi olan salgılar olduğu ve bunları yılın belirli zamanlarında ürettikleri bilinmektedir. Tıpla bağlantılanan bu bilim fal ve benzeri hurafelerle ilişik kazandığı için kabul edilmemektedir.

Satürnün Etkileri Nelerdir?

Satürn, boşa vakit harcanan ve kendinizden uzak kalındığı zamanlarda daha çok etkisini hissettirir. Etkisi altına girildiğinde görev ve işlerinizi kolaylıkla tamamlarsınız. Boş yere harcanan zaman ve olayları düzeltmeyi ve dengeye getirmenizi sağlar.

Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegeni olarak kabul edilmektedir. Satürn Başak ve Boğa burcunun belirli günlerinde doğanları da güçlü olarak etkiler. Satürn astroloji bakımından disiplini, kuralları, olgunluğu ve çabayı temsil eden bir gezegendir. Satürn manevi hayatımızdan çok bize maddiyatı ve gerçekleri, yükselişi ve kıymet bilmeyi anlatır. İleri bakışlı, disiplinli, güçlü ve iradeli olmamızı sağlar. Satürn aslında zorluklar yaratarak insanları dener. Satürn’ün yarattığı zor şartlara uyan ve buna dayanan kişiler en yüksek mertebeye ulaşır. Satürn'e uymayan ve zorluklara katlanamayan kişiler ise düşüş yaşar. Satürn’ün yarattığı etkilere karşı güçlü duran ve enerjiyi alan kişiler olgun, ciddi, ağır ve mesafeli olurlar. Güvenecek dostları olmayanlar, acılarını göstermeyenler, gururlu ve olgun kişiler, saygılı ve ağırbaşlı insanlar Satürn’ün yönetimi altındadır.

Satürnün Psikolojik Etkileri ve Enerjisi Nedir?

Satürn, disiplini, çalışkanlığı, bilgiyi, saygıyı, sorumluluğu, düzeni ve ödülleri temsil eder. Oğlak burcunu astroloji olarak temsil eden Satürn’ün etkilediği insanlar yorgun, bitkin ve mutsuz olurlar. Bebek veya çok küçük yaşlarda hastalık çekerler. Küçüklükleri zorluk içinde geçer. Daha küçük yaşlarda kimseye güvenmemeyi öğrenirler.

Satürnün Etkilediği Kişiler Nasıl Olur?

Yaşlarından her zaman daha olgun olur bu insanlar. Acı içinde yaşayan ve artık alışkanlık kazanan Oğlak burcuna mensup insanlar oldukça fazladır. Beraber oldukları insanları güvence altına alır, ihtiyaçlarını görürler. İş hayatına çok önem verirler ve genellikle evlilikleri kalıcı ve uzun vadeli olur. Satürn’ün yönettiği kişiler maddi ve manevi varlıklarıyla övünmeyen, sadece kendilerine saygı ve güven duyulmasını isterler. Satürn’ün astroloji dalında önemi çok büyüktür ve hiçbir zaman hafife alınmamalıdır.

Sağlık Astrolojiyi Etkiler Mi?

Astroloji, gökyüzünü ve gökyüzündeki gezegen ve yıldızların hareketini inceleyen bir ilim dalıdır. Astrolojiye insani bir varlığın hiç bir etkisi yoktur. Astrolojiyi gökteki cisimler belirler. Astrologların yaptıkları incelemeleri değerlendiren yorumcular, bu hareketlerin insanlar üzerindeki etkisini yorumlar ve öngörüde bulunurlar.

Astrolojinin Sağlık Üzerindeki Etkisi

Her insanın doğum tarihi bulunduğu burcu belirler. Doğum tarihine göre çıkarılan horoskop yani yıldız doğum haritası kişinin sağlık, kişilik, ruhsal, psikoloji, maddi ve manevi durumunu etkiler ve astroloji tahminlerinde on iki burcunda bu durumları ayrı ayrı olarak hesaplanır. Buna göre erken öngörüde bulunan astrologlar kişileri sağlıklarına belli dönemlerde dikkat etmeleri için uyarır.

Hangi Burç Hangi Hastalığa Yatkındır?

Koç burçları, baş ağırsı, migren gibi hastalıklara daha yatkındır. Boğa burcu, tiroit bezi, yutak ve ses telleri ile bademcikten, ikizler burcu ise sinir sistemi bozuklukları, kol ve bacak ağrılarına yakalanma riski yüksektir. Yengeç burcu hastalık konusunda evhamlıdır, aslan burcu, kalp rahatsızlıkları, çarpıntı gibi şikayetlerle uğraşır. Başak burcu, sindirim sistemi bozuklukları, terazi burcunda, böbrek, bel fıtığı, siyatik ve soğuk algınlığı yüksektir. Akrep burçları en sağlam bünyeye sahip burçlardır. Yay burçları, romatizma ve kemik ağrılarına yatkındır. Diş eti hassasiyeti yüksektir. Oğlak burçları, ortopedik rahatsızlıklara, kovalar, zehirlenme ve yüksek ateş, balık burçları ise mikrobik hastalıklara daha dirençsizdir. Bununla beraber sinir sistemlerde oldukça zayıftır.

İlişki Analizi Nedir?

Astroloji biliminde her insanın doğduğu yer, doğum yeri, doğum saati gibi bilgileri ile yıldız haritasına bakılabilir. Yıldız haritası insanların doğduğu andaki yıldızlardaki konumu gösterir. Yıldız haritasına doğum haritası da denilebilir. Yıldız haritaları insanların kişilikleri, duyguları, burçları, insanlarla ilişkileri hakkında bilgiler verir. Astrologlar insanların yıldız haritalarını inceleyerek yaşayacakları ilişkiler hakkında da bilgi verebilir ve buna “ilişki analizi” adı verilir.

İlişki Analizi Nasıl Yapılır?

İlişki analizi; kişilerin haritalarının birlikte değerlendirilmesi ile yapılır. Haritaların birbiri ile karşılaştırılmasına “sinastri” denir. Sinastri karşılaştırılması ile çiftin birbirine uyumu, sevgileri, aşklarının analizi yapılır. Sinastri yalnızca aşk ilişkileri için değil aile bireyleri, arkadaş çevresi, iş ilişkileri için de kullanılabilir. Fakat insanların merakı çoğunlukla aşk ilişkileri üzerine olmaktadır.

Sinastri Haritasına Nasıl Bakılır?

Sinastri haritasını iyi anlayabilmek için öncelikle bu konuda iyi bilgi sahibi olmak gerekir. Bilgisi olmayan kişiler için oldukça karışık gelebilecek bir haritadır. Kısaca bahsetmek gerekirse haritada ev simgeleri ve gezegenlerin simgeleri bulunmaktadır.

Aşk ilişkileri üzerine haritamıza bakıyorsak kadını simgeleyen güneş ile erkeği simgeleyen ayın birleşmesi aşkı simgeler.

Sinastri de bulunan evlerin farklı anlamları vardır. Birinci evde ise; karşılaştırdığımız kişinin çekici ve etkileyici göreceği anlamına gelir. İkinci evinde ise; kişinin işindeki konumunun ilgi çekeceği anlamına gelir. Üçüncü evde ise; iyi iletişim kurulabileceği anlamındadır. Dördüncü evinde ise; aradaki bağın yüksek olacağını ifade eder. Beşinci evinde ise; romantik günlerin habercisidir.

Horary Astroloji Nasıl Bakılır?

Horary Astroloji Nedir? Horary astroloji, soru astrolojisi veya saat astrolojisi gibi anlamlara gelmektedir. Herhangi bir soruya harita çıkartılarak cevap bulunan işlemdir. Bu haritaya bakıldığında aşk, iş, eğitim ve daha birçok sorunun cevabını bulmak mümkündür. Horary astroloji karakter analizi gibi alanlara cevap vermez. Sadece o an sorulan soruyla ilgilenir. Verilen cevaplar kısadır. Fakat bu haritayı rastgele kullanmak doğru olmamaktadır. Sizin için önemli olan anları hissetmeniz gerekmektedir. Yoksa cevapların doğruluğu kuşkulu olabilir. Sizin anında yakalamanız gerekmektedir.

Sizin aklınıza bir soru takıldığında o anın tarihini ve saatini kaydetmeniz gerekmektedir. Daha sonra bir uzmana danışarak baktırabilirsiniz. Uzman bir harita çıkartır ve bu haritada 12 adet ev bulunur. Daha sonra buna bağlı olarak analiz yapılır. Yuvarlak bir haritada belirlenen analizde, rakamlara göre çeşitli sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin herhangi bir soruda yükselen burcuna bakılır ve buna göre o rakamlara soruyla ilgili kısımlar yerleştirilir. Haritada sorulara göre değişiklik göstermektedir.

Haritadaki Evler

1. Ev sizin kendinizle alakalıdır. 2. Ev ise parasal konularla alakalı evdir. 3. Ev eğitim, anlaşma, komşular ile ilgili evdir. 4. Ev ise soruyu soran kişi erkek ise annesiyle alakalıdır. Şayet kadın ise babasıyla alakalıdır. 5. Ev ise aşk ve çocuklarınızla ilgili kısımdır. 6. Ev sağlık ve evcil hayvanlar ile alakalıdır. 7. Ev evlilikle veya boşanmakla ilgili evdir. 8. Ev miras, cinsel yaşam, ameliyat ve ölüm ile ilgili konulardır. Tehlikeli bir evdir. 9. Ev ise genellikle seyahatle alakalı evdir. 10. Ev kariyeriniz veya patronunuz ile alakalı yerdir. 11. Ev bir arkadaşınızla aranızdaki mesele ile ilgili evdir. Ve son olarak 12. Ev ise sizin psikolojik sıkıntılarınız ve sırlanırız ile alakalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir