• AileBebeklerin Gelişimi

  Bebeklerin Gelişimi Tüm Detaylar

  Şartlı cümleleri 3 yaşında, neden sonuç ilişkisini 4 yaşında kurar. 5 yaşında yaşadığı olayları sırasıyla anlatabilir; olayları önce-sonra sıralamasına dizme, geçmiş, şimdiki, gelecek zaman gibi kavramlar gelişir. Çocuklar 6-7 yaşlarında birlikte yaşadıkları yetişkin gibi konuşur

 • AileBebeklerde ve Çocuklarda Oyun Evreleri

  Bebeklerde ve Çocuklarda Oyun Evreleri

  Beş yaş çocukları bedensel hareketliliği artmış olduğu için açık hava etkinliklerinde oldukça aktiftirler. Kitaplarla ilgilenirler, deneyler yaparlar, fen ve doğa etkinliklerinden hoşlanırlar. Bu dönemde çocuklara motor gelişimini destekleyebilecek; ip, top, paten, kayak, bisiklet, kesme yapıştırma için makas, kağıt, boyalar, fırçalar, yoğurma maddesi, doğal oyun materyalleri, artık malzemeler, deney malzemeleri, hikaye…

 • AileBebeklerde Yürümenin Gelişimi

  Bebeklerde Yürümenin Gelişimi

  Oyun büyük ve küçük kasları güçlendirerek motor gelişimi ve koordinasyonu destekler. Birçok oyun çocuğun çevreyi, doğadaki nesneleri tanımasına olanak verir. Oyun sürecinde çocuğun anlama yeteneği gelişir ve oyun ile hayali durumlar yaratır. Oyun; kişilik gelişimi, rol benimseme, cinsel kimlik kazanma gibi benlik kavramlarının yerleşmesine olanak yaratır.

 • AileBebeklerde Büyüme ve Gelişme Tüm Detaylarıyla

  Bebeklerde Büyüme ve Gelişme Tüm Detaylarıyla

  Mevsimsel Farklılık: Bazı kaynaklarda ilkbahar ve yaz aylarında büyüme hızının daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yıllık büyüme hızının değerlendirilmesinde bu noktanın dikkate alınması önemlidir. Birtakım araştırmalarda, boy uzamasının ilkbahar döneminde, vücut ağırlığında artmanın sonbahar döneminde hızlandığı bildirilmiştir.

 • GençlikEbeveyn Kontrolü Ve Ergenliğe Geçiş

  Ebeveyn Kontrolü Ve Ergenliğe Geçiş

  Ergenlerin psikososyal gelişimi ile annenin uyguladığı davranışsal kontrol arasındaki ilişkiye bakıldığında annenin uyguladığı davranışsal kontrol, Avrupalı-Amerikalı ergenlerin akademik başarıları ile ilişkili ancak Afrikalı - Amerikalı ergenlerin akademik başarıları ile ilişkisiz çıkmıştır. Bir diğer çalışmada, Koreli - Amerikalı ergenlerde ebeveynin davranışsal kontrolünün akademik başarı ile ilişkili olmadığı bulunmuştur.

 • GençlikEbeveyn Kontrolü Ve Ergenin Olumlu Sosyal Davranışları

  Ebeveyn Kontrolü Ve Ergenin Olumlu Sosyal Davranışları

  Ebeveyne yönelik yardım davranışının araştırıldığı iki yıllık boylamsal bir araştırmada bu süre içinde babalara gösterilen olumlu sosyal davranışlar artmış, anneler için ise durağan kalmıştır. Araştırmacılar, ergenlerin zaman içinde babaları ile artan yakınlıklarının ve iletişimlerinin babalara yönelik olumlu sosyal davranışları artırabileceği yönünde açıklamada bulunmuştur.

 • GençlikEbeveyn Kontrolü Ve Ergenin Olumsuz Sosyal Davranışları

  Ebeveyn Kontrolü Ve Ergenin Olumsuz Sosyal Davranışları

  Diğer taraftan ebeveynlerinden sıcaklık ve destek, yani olumlu davranışlar gören çocukların arkadaşlık ilişkilerinde daha samimi, sıcak ve destekleyici davranışlarda bulunduğu görülmektedir. Ayrıca açıklayıcı otoriter tarzı kullanan ebeveynler olumsuz akran etkileşiminin etkilerini azaltmaktadır.

 • İlişkilerRomantik ilişkiler, ilişki doyumu, bağlanma stilleri, duygu dışavurumu kavramlarına ilişkin kuramsal açıklamalar

  Romantik ilişkiler, ilişki doyumu, bağlanma stilleri, duygu dışavurumu kavramlarına ilişkin kuramsal açıklamalar

  Araştırmalarda da görüldüğü gibi duyguların dışavurumu ile hissedilen duyguların diğer kişilere ifade edilmesinin sağlanması ve bu şekilde etkileşimde olunan kişinin duygudurumuna ilişkin bilgi sahibi olunması, kişiler arasındaki iletişim üzerinde etkili olması nedenleriyle duygu ifadesinin varlığı ya da ifade ediliş tarzı ilişki doyumunda etkili bir faktördür.

 • Aile

  Ailelerde Psikolojik Travma Kavramı ve Tanımı

  Duygusal istismar gibi duygusal ihmalin de ayırt edilmesi, adlandırılması ve yasal zeminde kanıtlanması zordur. Çok sık görülmesine rağmen çoğunlukla arka planda kalır ve bu sebeple de yaygınlığı net olarak belirlenmemiştir. Ancak bazı çalışmalar ile duygusal ihmalin istatistikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

 • AileAilelerde psikolojik sağlamlık tanımı

  Ailelerde psikolojik sağlamlık tanımı

  Pozitif psikoloji, bireylerde doğuştan bulunan güçlü yanlarının olduğu ve bu güçlü, sağlam yanlara odaklanmalarının, üzerinde çalışmalarının bireylerin ruhsal iyi oluşunu korumada ve uyumsal sorunlarını iyileştirmede yardımcı olacağı savunulan güncel bir bakış açısıdır. Pozitif psikoloji kavramı içinde incelenen psikolojik sağlamlık da son dönemlerde bireylerin ergenlik ve çocukluk çağlarında maruz kaldıkları yıkıcı…

 • AileAnne Babaların Çocukluk Çağı Travmaları Klinik Özellikleri

  Anne Babaların Çocukluk Çağı Travmaları Klinik Özellikleri

  Çocukluk döneminde cinsel istismar yaşantısı olan bireylerde depresyon, fobi, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), cinsel işlev bozukluğu (CİB) görülme yaygınlığı diğer bireylerden daha fazladır. Yapılan bir araştırmaya göre, psikiyatrik hastalığı olan kişilerin % 57'sinin cinsel ve fiziksel istismar öyküsü mevcuttur.

 • AileÇocuğu Olan Annelerin Çocukluk Çağı Travmaları Çocuk Yetiştirme Tutumları Ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişki

  Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Çağı Travmaları Çocuk Yetiştirme Tutumları Ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişki

  Travmatik yaşantılar, günlük yaşam stresine göre doğası gereği insan yaşamında daha yoğun tepkilere neden olan, birdenbire, olağandışı, kontrolü mümkün olmayan ya da düşük olan, maruz kalınan günlük stresten farklı bir durumdur.